Friday , December 1 2023
Tin hot
Home >> Tin tức >> Tài chính kế toán >> Vướng mắc phát sinh trong quá trình kiểm tra thuế công văn 2373/TCT-CS

Vướng mắc phát sinh trong quá trình kiểm tra thuế công văn 2373/TCT-CS

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 485/CT-KTT3 ngày 10/1/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội nêu vướng mắc phát sinh trong quá trình kiểm tra thuế tại Công ty TNHH MTV công viên Thống Nhất (Công ty). Về vấn đề này, sau khi xin ý kiến các đơn vị và báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 11 mục II phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 28/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT quy định:

“11. Dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư; duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ. Các dịch vụ nêu tại điểm này không phân biệt nguồn kinh phí chi trả. Cụ thể:

a) Dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư bao gồm các hoạt động thu, dọn, xử lý rác và chất phế thải; thoát nước, xử lý nước thải. Trường hợp cơ sở kinh doanh thực hiện các dịch vụ về vệ sinh, thoát nước cho các tổ chức, cá nhân, như: lau dọn, vệ sinh văn phòng thì dịch vụ này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

b) Duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố bao gồm hoạt động quản lý, trồng cây, chăm sóc cây, bảo vệ chim, thú ở các công viên, vườn thú, khu vực công cộng, vườn quốc gia.

c) Chiếu sáng công cộng, bao gồm chiếu sáng đường phố, ngõ, xóm trong khu dân cư, vườn hoa, công viên”.

Căn cứ điểm 3 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:

“3. Mức thuế suất 10 % áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Mục II, phần A; Điểm 1, 2 Mục II, Phần B Thông tư này”.

Tại điểm 11 điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“11. Dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư; duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ. Các dịch vụ nêu tại điểm này không phân biệt nguồn kinh phí chi trả. Cụ thể:

a) Dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư cung cấp cho tổ chức, cá nhân bao gồm các hoạt động thu, dọn, vận chuyển, xử lý rác và chất phế thải; thoát nước, xử lý nước thải; bơm hút, vận chuyển và xử lý phân bùn, bể phốt; thông tắc công trình vệ sinh, hệ thống thoát nước thải; quét dọn nhà vệ sinh công cộng; duy trì vệ sinh tại các nhà vệ sinh lưu động và thu gom, vận chuyển xử lý chất thải khác.

Trường hợp cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ như dịch vụ lau dọn văn phòng, lau dọn nhà cửa thì dịch vụ này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Ví dụ 3: Công ty TNHH B cung cấp dịch vụ lau dọn văn phòng cho đơn vị C, cung cấp dịch vụ lau chùi hành lang, cầu thang cho chung cư H thì các dịch vụ này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

b) Duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố bao gồm hoạt động quản lý, trồng cây, chăm sóc cây, bảo vệ chim, thú ở các công viên, vườn thú, khu vực công cộng, rừng quốc gia, vườn quốc gia.

c) Chiếu sáng công cộng bao gồm chiếu sáng đường phố, ngõ, xóm trong khu dân cư, vườn hoa, công viên”.

Tại điều 11 Thông tư số 06/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT là 10 % như sau:

“Điều 11. Thuế suất 10 %

Thuế suất 10 % áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty thực hiện các dịch vụ: Quản lý, trồng cây, chăm sóc cây tại công viên và trang trí ngày lễ tết tại những địa điểm do thành phố yêu cầu (treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, bóng bay; xếp chữ bằng cây hoa; cung cấp, lắp đặt các loại đèn trang trí, vật trang trí…) thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Còn các dịch vụ khác do Công ty cung cấp như: Xây dựng, sửa chữa vật kiến trúc tại công viên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10 %.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

Nguồn TapChiThue.com

Đào tạo và tư vấn marketing online doanh nghiệp
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake