Friday , December 1 2023
Tin hot
Home >> Kiến thức cần biết >> Tại sao nên sử dụng phần mềm kế toán?

Tại sao nên sử dụng phần mềm kế toán?

Khi doanh nghiệp của bạn tìm kiếm một phần mềm mới hay phần mềm thay thế đáp ứng tốt hơn những phần mềm bạn đang sử dụng, sẽ có một số câu hỏi bạn cần phải hỏi là:
“Tôi cần một gói phần mềm như thế nào để có thể đáp ứng tốt các nhu cầu phát sinh của doanh nghiệp mình?”

Tôi cho rằng nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:

 • Số lượng thời gian những kế hoạch dành trong kinh doanh
 • Lĩnh vực hoạt động của công ty
 • Số lượng các hóa đơn phát sinh hàng ngày, hàng tháng, hàng năm của công ty
 • Bao nhiêu thời gian bạn có thể dành cho công việc kế toán
 • Báo cáo đầy đủ, rõ ràng về các nghiệp vụ nhập, xuất, tồn, báo cáo mang tính chất quản trị

Nếu bạn cần phải tiết kiệm thời gian, phần mềm kế toán cũng có những giá trị sau:
Nó có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian bởi vì:

 • Các sổ sách kế toán nên nhanh hơn (mặc dù thiết lập sẽ mất một thời gian)
 • Truy vấn được trả lời nhanh hơn
 • Việc đối chiếu và khai thuế GTGT được thực hiện tự động để tiết kiệm vô số thời gian
 • Theoi dõi các tài khoản cuối năm nên dễ dàng hơn nhiều
 • Thống kê số liệu chính xác

Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền bạc bởi vì:

 • Bạn có thể thương lượng phí kế toán thấp hơn.
 • Bạn sẽ đưa ra quyết định kinh doanh tốt bởi những thông tin và kết quả mà phần mềm kế toán mang lại. Quyết định cần một gói phần mềm kế toán giá rẻ hay gói phần mềm đáp ứng tốt các nghiệp vụ phát sinh đặc thù cho doanh nghiệp, bạn nên hỏi những câu hỏi sau đây:
 1. Quy mô, lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp bạn như thế nào?
 2. Bao nhiêu giao dịch hàng tháng để bạn có?
 3. Có bao nhiêu người sẽ sử dụng phần mềm tài khoản?
 4. Doanh nghiệp của bạn có những đặc thù ra sao?

Một số lời khuyên:

 1. Chọn gói phần mềm kế toán doanh nghiệp có thể phát triển cùng với doanh nghiệp của bạn.
 2. Phần mềm kế toán này đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu về các nghiệp vụ, các đặc thù của doanh nghiệp bạn
 3. Các vấn đề về bảo hành, bảo trì, về các dịch vụ hỗ trợ đính kèm khi mua gói phần mềm kế toán này

Hãy đưa ra kế hoạch sớm cho tương lai và ngân sách cho một gói phần mềm có thể được mở rộng để xử lý một doanh nghiệp lớn hơn bạn 5 lần.

Đào tạo và tư vấn marketing online doanh nghiệp
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake