Thursday , May 23 2019
Tin hot
Home >> Tag Archives: phần mềm quản lý cho công ty sản xuất

Tag Archives: phần mềm quản lý cho công ty sản xuất

Phần mềm quản lý sản xuất

quan-ly-san-xuat

OMEGA.MM là một phân hệ trong hệ thống ERP, phục vụ tốt công tác quản lý sản xuất, giúp bạn quản lý tổng thể quá trình gia công; ví dụ: một sản phẩm gồm nhiều chi tiết cần gia công, mỗi chi tiết có thể qua nhiều công đoạn để hoàn thành (mua phôi, gia công, si mạ….) nhằm giúp ... Read More »

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake