Wednesday , September 27 2023
Tin hot
Home >> Tag Archives: phần mềm quản lý

Tag Archives: phần mềm quản lý

Lợi ích phần mềm ERP

erp-solution

ERP là viết tắt của Enterprise Resource Planning – hoạch định nguồn nhân lực. Phần mềm ERP giúp tăng cường hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong việc lập kế hoạch tài nguyên, kiểm soát quản lý và kiểm soát hoạt động. Phần mềm ERP bao gồm nhiều modules kết hợp các hoạt động của các phòng: lập ... Read More »

Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương HRM

quan ly nhan su tien luong

Nền tảng của phần mềm quản lý nhân sự tiền lương OMEGA.HRM là chức năng nhân sự và quản lý lương. Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương OMEGA.HRM bao gồm 02 phân hệ: phần mềm quản lý nhân sự OMEGA.HR và OMEGA.PR. Trong đó, OMEGA.HR cho phép bạn tự động hóa các quy trình nhân sự: quản lý ... Read More »

Phần mềm quản lý giáo dục – đào tạo

quan ly giao duc dao tao

Phần mềm quản lý giáo dục – đào tạo OMEGA.EDU của công ty Omega cung cấp cho bạn đầy đủ các hoạt động quản lý giáo dục, là một hệ thống thông tin quản lý giúp quản lý các quá trình khác nhau trong một cơ sở giáo dục như liên hệ học sinh, ghi danh học sinh, quản lý ... Read More »

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake