Thursday , June 27 2019
Tin hot
Home >> Tag Archives: Phần mềm kế toán quản trị

Tag Archives: Phần mềm kế toán quản trị

Phần mềm kế toán quản trị OMEGA.MC

phan-mem-ke-toan-quan-tri-omega-mc

Phần mềm kế toán quản trị OMEGA.MC là một phân hệ trong hệ thống phần mềm ERP, chính vì vậy OMEGA.ERP có thể tích hợp với các phân hệ khác tạo nên sự quản lý doanh nghiệp một cách tổng thể, nhất quán. OMEGA.MC này tập trung vào xử lý các việc Lập kế hoạch thu nợ, chi tiêu, doanh ... Read More »

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake