Thursday , May 23 2019
Tin hot
Home >> Phần mềm (page 2)

Phần mềm

Phần mềm ERP tiếng Hoa

phan mem erp tieng hoa

Phần mềm ERP tiếng Hoa là phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp, mục đích của ERP tiếng Hoa là tích hợp các chức năng xử lý nghiệp vụ của tất cả các phòng ban vào cùng một chương trình phần mềm tích hợp đơn, để các phòng ban khác nhau có thể dễ dàng chia sẻ thông tin ... Read More »

Phần mềm kế toán tiếng Hoa

phan mem ke toan tieng hoa

Với phần mềm kế toán tiếng Hoa của Công ty Omega, người dùng có thể dễ dàng theo dõi tình hình hoạt động của doanh nghiệp dạng song ngữ Hoa – Việt, theo dõi tình hình tài chính cho một doanh nghiệp: kế toán vốn bằng tiền, kế toán công nợ, kế toán mua hàng, bán hàng, kế toán tổng ... Read More »

Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương HRM

quan ly nhan su tien luong

Nền tảng của phần mềm quản lý nhân sự tiền lương OMEGA.HRM là chức năng nhân sự và quản lý lương. Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương OMEGA.HRM bao gồm 02 phân hệ: phần mềm quản lý nhân sự OMEGA.HR và OMEGA.PR. Trong đó, OMEGA.HR cho phép bạn tự động hóa các quy trình nhân sự: quản lý ... Read More »

Phần mềm tính lương

tien luong

Phần mềm tính lương OMEGA.PR dễ dàng xử lý thông tin và là một công cụ rất mạnh mẽ, giúp quản lý tiền lương nhân viên và bạn không phải lo lắng về điều này nữa. Phần mềm tính lương OMEGA.PR là một phân hệ hiệu quả chuyên về việc xử lý các nghiệp vụ tính lương: tính lương, thuế ... Read More »

Phần mềm quản lý giáo dục – đào tạo

quan ly giao duc dao tao

Phần mềm quản lý giáo dục – đào tạo OMEGA.EDU của công ty Omega cung cấp cho bạn đầy đủ các hoạt động quản lý giáo dục, là một hệ thống thông tin quản lý giúp quản lý các quá trình khác nhau trong một cơ sở giáo dục như liên hệ học sinh, ghi danh học sinh, quản lý ... Read More »

Phần mềm ERP quản lý tổng thể doanh nghiệp

quan-ly-tong-the-DN

Phần mềm ERP quản lý tổng thể doanh nghiệp của công ty Omega là giải pháp về phần mềm ERP, giúp bạn quản lý tổng thể doanh nghiệp. Với phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp bạn có thể đánh giá toàn bộ hệ thống doanh nghiệp và đưa ra được những chiến lược thích hợp nhất cho từng ... Read More »

Phần mềm kế toán doanh nghiệp OMEGA

ke-toan-doanh-nghiep

Phần mềm kế toán doanh nghiệp OMEGA.GL là phân hệ kế toán chuyên nghiệp trong hệ thống quản trị OMEGA.ERP. Phần mềm kế toán doanh nghiệp OMEGA.GL cung cấp đầy đủ các tính năng cho doanh nghiệp: tạo ra các báo cáo chi tiết phù hợp với đặc thù mỗi doanh nghiệp; quản lý chặt chẽ các nghiệp vụ kế ... Read More »

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake