Wednesday , September 27 2023
Tin hot
Home >> Phần mềm >> Phần mềm quản lý >> Phần mềm tính lương

Phần mềm tính lương

Phần mềm tính lương OMEGA.PR dễ dàng xử lý thông tin và là một công cụ rất mạnh mẽ, giúp quản lý tiền lương nhân viên và bạn không phải lo lắng về điều này nữa.

phan mem tinh luong

Phần mềm tính lương OMEGA.PR là một phân hệ hiệu quả chuyên về việc xử lý các nghiệp vụ tính lương: tính lương, thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…đồng thời, cung cấp cho bạn tất cả các thông tin được yêu cầu cùng với các module quan trọng khác, giúp bạn giảm thiểu thời gian trong việc tính lương.

Có nhiều tính năng khác được bao gồm trong phần mềm tính lương như chấm công, tạm ứng, tiền thưởng, và đặc biệt phần mềm tính lương OMEGA.PR có thể liên kết với máy chấm công hỗ trợ rất tốt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Quy trình tính lương OMEGA.PR

quy-trinh-tinh-luong-omega

>>> Xem chi tiết phần mềm quản lý nhân sự tiền lương tại đây

CHỨC NĂNG PHÀN MỀM TÍNH LƯƠNG OMEGA.PR
Quản lý danh mục

 • Hồ sơ nhân sự: Xem lại thông tin của hồ sơ nhân sự (nhập từ phân hệ OMEGA.HR) và thêm, chỉnh sửa một số thông tin.
 • Đối tượng thuế: Khai báo danh mục (Biểu thuế) TNCN theo quy định, căn cứ vào danh mục này để tính thuế TNCN của từng nhân viên.
 • Danh mục loại chấm công: là cơ sở để tính ra các khoản thu nhập cấu thành nên tổng thu nhập của người lao động: công nhật, công phép, công tăng ca, công cơm trưa…
 • Danh mục ca làm việc: cơ sở để tính ra các khoản thu nhập cấu thành nên tổng thu nhập của người lao động: ca 1, ca 2, ca 3…
 • Hồ sơ giảm trừ gia cảnh: Cho phép khai báo tất cả các thông tin về giảm trừ gia cảnh của cá nhân chịu thuế để làm cơ sở giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân
 • Tài khoản chi phí lương: khai báo từng phòng ban cụ thể sau khi tính lương sẽ được hạch toán vào tài khoản kế toán nào. Khi chuyển dữ liệu lương sang phân hệ kế toán OMEGA.GL chương trình phát sinh hạch toán như khai báo.
 • Danh mục phương pháp tính lương (chi tiết): Chọn phương pháp tính toán (công thức tính toán) để tính toán các khoản thu nhập trong kỳ.
Nghiệp vụ phát sinh
 • Hồ sơ lương: thêm, sửa, hiệu chỉnh danh sách những nhân viên có hưởng lương, tính toán lương trong tháng của doanh nghiệp và tất cả các thông tin có liên quan như: Mức lương, hệ số, đối tượng thuế…
 • Chấm công: gồm có chấm công ngày, chấm công tháng và sử dụng, kết nối với máy chấm công
 • Tính lương: quản lý việc tính lương công nhật, tính lương theo sản phẩm
 • Tính thưởng: cập nhật tiền thưởng phát sinh trong kỳ: thưởng bình quân và thưởng cấp ABC
 • Quản lý tạm ứng: theo dõi tạm ứng lương của Nhân viên, tạm ứng vay mượn khác
 • Tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp phải đóng: các nghiệp vụ liên quan đến bảo hiểm cần phải nộp của từng cá nhân trogn công ty
 • Tính các khoản giảm trừ, các khoản giảm trừ gia cảnh: các khoản giảm trừ, các khoản giảm trừ gia cảnh của cá nhân chịu thuế để làm cơ sở giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.
 • Tính thuế thu nhập cá nhân: tính toán các khoản thuế TNCN phải đóng của Nhân viên có tên trong danh sách tính lương của kỳ kế toán.
Báo cáo
 • Báo cáo hồ sơ nhân sự
 • Bảng chấm công trong tháng
 • Bảng lương tháng
 • Phiếu lương
 • Bảng thanh toán lương với ngân hàng
 • Phân tích biến động thu nhập
 • Phân tích biến động lương
 • In thưởng, tạm ứng

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và demo sát thực với nhu cầu bạn đang cần nhất qua số điện thoại  hoặc đăng ký thông tin tại đây

ĐĂNG KÝ NGAY

Đào tạo và tư vấn marketing online doanh nghiệp
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake