Friday , December 1 2023
Tin hot
Home >> Phần mềm >> Phần mềm quản lý >> Phần mềm tính giá thành sản phẩm OMEGA.PC

Phần mềm tính giá thành sản phẩm OMEGA.PC

Phần mềm tính giá thành sản phẩm OMEGA.PC thuộc hệ thống phần mềm OMEGA.ERP. Phần mềm tính giá thành sản phẩm OMEGA.PC được đánh giá là phần mềm đa dạng, đáp ứng đầy đủ và tốt nhất những phát sinh từ việc tính giá thành thực tế.

OMEGA.PC tính toán nên giá thành của sản phẩm từ những công thức phức tạp đến đơn giản, việc tính giá thành của từng giai đoạn, từ định mức chi phí NVL (BOM), đến việc cho ta thấy chi tiết, tổng quan của việc tạo nên sản phẩm để rồi từ đó chiết tính giá thành một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

tinh-gia-thanh-san-pham

TÍNH NĂNG PHẦN MỀM TÍNH GIÁ THÀNH OMEGA.PC
Khai báo danh mục

 • Khai báo các danh mục bộ định mức
 • Khai báo danh mục bộ hệ số sản phẩm
 • Khai báo cáo phương pháp xác định trị giá dở dang
 • Khai báo các phương pháp phân bổ chi phí phát sinh
 • Khai báo các đối tượng tập hợp chi phí
 • Khai báo các quy trình sản xuất
Nhập số liệu đầu vào
 • Nhập kết quả sản xuất (thành phẩm nhập kho, bán thành phẩm chuyển công đoạn sau, sản phẩm dở dang, thiệt hại trong sản xuất,…)
 • Tập hợp các chi phí phát sinh (chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung)
 • Ghi nhận chi phí dở dang đầu kỳ (nếu có)
Xử lý tính toán
 • Phân bổ chi phí cho đối tượng con (có những chi phí tập hợp cho đối tượng chung – còn gọi là cha, sau đó phân bổ cho đối tượng con)
 • Phân bổ chi phí cho đối tượng tính giá thành
 • Tính trị giá dở dang cuối kỳ
 • Tính giá thành sản phẩm
 • Chiết tính giá thành
 • Báo cáo giá thành
 • Báo cáo chi phí phát sản xuất phát sinh trong kỳ
 • Báo cáo giá thành
 • Báo cáo phân tích giá thành theo từng yếu tố chi phí sản xuất
 • Báo cáo so sánh giá thành thực tế và định mức
 • Báo cáo biến động giá thành qua các kỳ
ĐIỂM MẠNH PHẦN MỀM TÍNH GIÁ THÀNH OMEGA.PC
Tính mở và linh hoạt cao
 • Với OMEGA.PC, người dùng có thể tự định nghĩa các nhóm chi phí, việc này giúp hệ thống phân tích được cơ cấu chi phí của giá thành, biến động và tỷ lệ cơ cấu chi phí đó. Xuyên suốt quá trình nhập liệu, xử lý và kết xuất báo cáo thì giao diện được định nghĩa được hiển thị, tăng khả năng thân thiện, giúp người dùng dễ dàng tư duy và kiểm soát công việc.
Đa dạng về tính toán
 • Người dùng tự thiết lập phương pháp phân bổ, phương pháp xác định giá trị dở dang ứng với mỗi nhóm chi phí. Với phần mềm Tính giá thành sản phẩm OMEGA.PC thì phương pháp tính giá thành là “hỗn hợp”, hay nói cách khác là “tính quản trị cao”. Có nghĩa là ứng với mỗi nhóm chi phí, có một phương pháp phân bổ riêng, tùy đặc thù doanh nghiệp. Ứng với mỗi đối tượng tập hợp chi phí có một phương pháp riêng.
Phân bổ đa cấp
 • Trong một giai đoạn nào đó (chẳng hạn là một tháng) người dùng có thể lập nhiều đối tượng THCP, hệ thống cho phép định nghĩa đối tượng cha, đối tượng con. Và cho phép tập hợp chi phí chung vào đối tượng cha, hệ thống hỗ trợ phân bổ đa cấp, từ chi phí cấp cha được phân bổ vào con, rồi phân bổ về cho đối tượng tính giá thành.
Tính liên kết chặt chẽ
 • Phần mềm Tính giá thành sản phẩm OMEGA.PC kế thừa được những chi phí phát sinh đã được ghi nhận từ các phân hệ khác: Phiếu xuất kho cho sản xuất từ phần mềm Quản lý tồn kho OMEGA.WM; phiếu chi phí từ phấn mềm Kế toán doanh nghiệp OMEGA.GL, các bút toán khấu hao TSCĐ, chi phí CCDC phân bổ ở phần mềm Kế toán tài sản cố định OMEGA.FA. Và sau khi tính toán giá thành xong, hệ thống tự động cập nhật giá thành nhập kho (ứng với Nợ TK 155/ Có TK 154) vào phần mềm Quản lý tồn kho OMEGA.WM và Sổ cái ở phần mềm Kế toán doanh nghiệp OMEGA.GL.
Báo cáo đa dạng
 • Báo cáo giá thành rất đa dạng, ngoài những chuẩn tắc về báo cáo chi phí sản xuất, báo cáo giá thành, báo cáo so sánh, phân tích biến động giá thành. Hệ thống còn cung cấp những báo cáo tùy chọn, người dùng tự định nghĩa báo cáo quản trị giá thành.

>>> Xem thêm phần mềm kế toán doanh nghiệp Omega

Công ty bạn đang cần một người giúp bạn quản lý tối ưu việc tính lương sản phẩm, liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay  hoặc đăng ký thông tin tư vấn miễn phí tại:

ĐĂNG KÝ NGAY

Đào tạo và tư vấn marketing online doanh nghiệp
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake