Friday , December 1 2023
Tin hot
Home >> Phần mềm >> Phần mềm quản lý >> Phần mềm quản lý sản xuất

Phần mềm quản lý sản xuất

OMEGA.MM là một phân hệ trong hệ thống ERP, phục vụ tốt công tác quản lý sản xuất, giúp bạn quản lý tổng thể quá trình gia công; ví dụ: một sản phẩm gồm nhiều chi tiết cần gia công, mỗi chi tiết có thể qua nhiều công đoạn để hoàn thành (mua phôi, gia công, si mạ….) nhằm giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và đem lại hiệu quả cao.

OMEGA.MM đáp ứng tốt cho các doanh nghiệp sản xuất: cơ khí, nhựa, sắt thép, máy móc thiết bị, may mặc, in ấn, bao bì, may mặc…

quy-trinh-san-xuat-omega

>>> Xem thêm phần mềm quản lý mua hàng
Chức năng phần mềm OMEGA.MM

  • Quản lý cấu trúc sản phẩm: Khai báo và quản lý định mức theo cấu trúc sản phẩm
  • Quản lý máy móc thiết bị: Khai báo hệ thống các thiết bị, máy móc
  • Quản lý công đoạn sản xuất: Khai báo nhóm công đoạn, công đoạn sản xuất
  • Quản lý đơn hàng nội bộ: Hay còn gọi là đơn hàng sản xuất, được kết nối trực tiếp với đơn hàng bán.
  • Quản lý kế hoạch sản xuất: Kết nối trực tiếp với KHSX, phân công chi tiết lịch trình sản xuất.
  • Quản lý lệnh sản xuất: Lập lệnh sản xuất, theo dõi chi tiết lệnh sản xuất như máy móc thiết bị, nguyên vật liệu,..
  • Cập nhật tiến độ sản xuất: Theo dõi chi tiết tiến độ sản xuất.
  • Dự trù chi phí NVL cho sản xuất: Dựa vào định mức (BOM) để tính toán số lượng NVL cần cho sản xuất
Nghiệp vụ xử lý:
  • Đơn hàng sản xuất: Chương trình quản lý sản xuất sẽ kết nối với kinh doanh, tập hợp các đơn hàng bán chưa sản xuất để lập đơn hàng sản xuất, hay còn gọi là đơn hàng nội bộ (IO – Internal Order). Từ đây là điểm mấu chốt để xử lý các việc tiếp theo như là:

- Dự trù nguyên vật liệu cho sản xuất
– Lập kế hoạch sản xuất -> Lệnh sản xuất -> Theo dõi tiến độ sản xuất
– Tính giá thành sản phẩm

  • Kế hoạch sản xuất: Căn cứ vào đơn hàng nội bộ, căn cứ vào tình hình tồn kho, căn cứ vào định mức về cấu trúc chi tiết sản phẩm sản xuất để chương trình tự động lập các Kế hoạch sản xuất và chi tiết các lệnh sản xuất.
  • Lệnh sản xuất: Hệ thống các lệnh sản xuất được lưu trưc rất chi tiết các thông tin máy móc thiết bị, nguyên vật liệu cần dùng, giờ máy chạy, số lượng công nhân đứng máy,… Lệnh sản xuất chi tiết hóa các bán thành phẩm cần sản xuất ở các công đoạn ứng với từng đơn hàng sản xuất.
  • Theo dõi tiến độ sản xuất: Hằng ngày, căn cứ vào lệnh sản xuất được thực hiện xong, bộ phận thống kê nhập số liệu chi tiết vào hệ thống. Chương trình quản lý sản xuất sẽ so sánh và thống kê tình hình sản xuất.
  • Dự trù NVL cho sản xuất: Căn cứ vào đơn hàng nội bộ (IO) và căn cứ vào định mức sản xuất (BOM), chương trình sẽ tính toán lượng NVL cần cho sản xuất, từ đây là cơ sở để lập yêu cầu đặt mua.

>>> Xem thêm phần mềm quản lý bán hàng tại đây

Liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hay đăng ký thông tin để được tư vấn và demo miễn phí tại

ĐĂNG KÝ NGAY

Đào tạo và tư vấn marketing online doanh nghiệp
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake