Wednesday , September 27 2023
Tin hot
Home >> Phần mềm >> Phần mềm quản lý >> Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương HRM

Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương HRM

Nền tảng của phần mềm quản lý nhân sự tiền lương OMEGA.HRM là chức năng nhân sự và quản lý lương. Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương OMEGA.HRM bao gồm 02 phân hệ: phần mềm quản lý nhân sự OMEGA.HR và OMEGA.PR.

phan mem quan ly nhan su tien luong

Trong đó, OMEGA.HR cho phép bạn tự động hóa các quy trình nhân sự: quản lý hồ sơ nhân sự, quản lý quá trình học tập công tác, khen thưởng, kỷ luật, quản lý bảo hiểm…điều này cho phép bạn theo dõi và quản lý tất cả dữ liệu nhân sự của bạn.
Phần mềm quản lý nhân sự OMEGA.HR giúp bạn thực hiện đầy đủ công việc quản lý nhân sự, giúp giảm thiểu thời gian, chi phí và độ phức tạp trong công tác quản lý nhân sự và tăng sự trung thành nguồn nhân lực của công ty

OMEGA.HR đáp ứng cho

 • Các Công ty với quy mô và hình thức kinh doanh khác nhau
Những gì bạn nhận được từ OMEGA.HR
Cung cấp chức năng quản lý nhân sự linh hoạt và hỗ trợ quá trình quản lý của bạn với đầy đủ tính năng, chức năng quản lý nhân sự, bao gồm:
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý dữ liệu nguồn nhân lực
 • Quản lý đào tạo
 • Quản lý theo chỉ tiêu
 • Quản lý bảo hiểm

>>> Xem chi tiết phần mềm tính lương tại đây

CHỨC NĂNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ OMEGA.HR

Quản lý danh mục

 • Danh mục xã hội: Dân tộc; Tôn giáo; Bệnh viện; Ngân hàng; Mã tỉnh theo BHXH; Hiệp hội đoàn thể.
 • Danh mục học tập và đào tạo: Trình độ học vấn; Ngành học; Trình độ chính trị; Nơi đào tạo; Ngoại ngữ; Cấp độ ngoại ngữ; Khóa học; Loại văn bằng; Hạng văn bằng; Yêu cầu đào tạo cho vị trí.
 • Danh mục tổ chức: Tổ nhóm; Chức vụ; Chức danh; Danh mục cấp bậc; Đánh giá nhân viên.
 • Danh mục hợp đồng – quyết định: Loại hợp đồng; Mẫu hợp đồng lao động; Lý do nghỉ việc; Loại quyết định.
 • Thông tin tuyển dụng: Danh mục nguồn cung cấp ứng viên; Danh mục tiêu chí phỏng vấn; Danh mục tiêu chí đánh giá quá trình thử việc; Danh mục tiêu chí tuyển dụng; Danh mục hổ sơ và văn bằng.
 • Danh mục chấm công chế độ, tình trạng sức khỏe
 • Danh mục hồ sơ nhân sự: hồ sơ xét tuyển, hồ sơ nhân viên, hồ sơ nghỉ việc

Nghiệp vụ phát sinh

 • Thống kê nhân viên: thống kê lại danh sách nhân viên trong công ty theo chỉ tiêu thống kê được chọn.
 • Thống kê kháo học của nhân viên: thống kê lại danh sách khóa học của nhân viên trong công ty theo danh sách chức vụ được chọn.
 • Quản lý hợp đồng lao động: theo dõi và quản lý những hợp đồng lao động đã ký của các nhân viên trong công ty.
 • Quản lý khen thưởng kỷ luật: theo dõi và quản lý khen thưởng và kỷ luật của những nhân viên trong công ty.
 • Quản lý quá trình học tập và đào tạo: theo dõi và quản lý quá trình học tập và đào tạo của những nhân viên trong công ty
 • Quản lý quá trình công tác: theo dõi và quản lý quá trình công tác và làm việc của những nhân viên trong công ty
 • Quản lý bảo hiểm: theo dõi, quản lý và tính bảo hiểm cho các nhân viên công ty có tham gia đóng bảo hiểm, làm cơ sở để in các báo cáo hồ sơ bảo hiểm chuẩn theo quy định của Cơ quan bảo hiểm. Bao gồm việc: quản lý hồ sơ bảo hiểm, tính toán, điều chỉnh và trả thẻ bảo hiểm
 • Quản lý chế độ: theo dõi, chấm công nghỉ chế độ và tính công chế độ cho các nhân viên công ty có thực hiện việc nghỉ chế độ trong kỳ. Gồm chức năng chấm công và tính công chế độ
 • Đánh giá nhân viên: đánh giá các nhân viên thông qua các chỉ tiêu yêu cầu đối với từng Phòng ban và thực hiện đánh giá bằng việc chấm điểm tương ứng.
 • Tạm nghỉ: quản lý danh sách những nhân viên công ty tạm nghỉ trong kỳ, có thể là tạm nghỉ thai sản hoặc một vài lý do khác, ảnh hưởng đến việc ngưng đóng bảo hiểm của nhân viên trong kỳ
 • Quản lý các quyết định: các quyết định trong việc nhận việc, chuyển công tác, quyết định thôi việc

Báo cáo

 • Báo cáo danh sách nhân viên: hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động
 • Báo cáo quản lý bảo hiểm
 • Báo cáo quản lý nhân sự: tăng giảm lao động, hợp đồng lao động, danh sách các quyết định
 • Báo cáo về lương chế độ, quá trình học tập, đào tạo
 • Báo cáo phân tích khác

Phần mềm Quản lý nhân sự Omega.HR luôn mang đến những giải pháp nhân sự tốt nhất. Liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại  hoặc đăng ký thông tin tại đây:

ĐĂNG KÝ NGAY

Đào tạo và tư vấn marketing online doanh nghiệp
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake