Friday , December 1 2023
Tin hot
Home >> Phần mềm >> Phần mềm quản lý >> Phần mềm quản lý hợp nhất OMEGA.CL

Phần mềm quản lý hợp nhất OMEGA.CL

Phần mềm quản lý hợp nhất OMEGA.CL của Công ty Omega giúp doanh nghiệp hợp nhất các báo cáo tài chính một cách tự động, được ứng dụng cho các Tập đoàn, công ty đa chi nhánh, đa quốc gia. OMEGA.CL đáp ứng tất cả các nhu cầu cho phần mềm kế toán hợp nhất, hỗ trợ doanh nghiệp một cách tối ưu, nhanh chóng, chặt chẽ và hiệu quả trong công việc quản lý dữ liệu của tất cả các công ty thành viên trong tập đoàn.

Đây là một phân hệ có thể chạy độc lập với các phân hệ khác. Được dùng cho cho mô hình công ty mẹ – công ty con. Số liệu báo cáo tài chính của công ty con, tập hợp về theo chỉ tiêu tài chính, sau đó hợp nhất báo cáo tài chính của công ty mẹ.

quan ly hop nhat omega.cl

>>> Xem thêm phần mềm kế toán doanh nghiệp omega tại đây

CHỨC NĂNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỢP NHẤT OMEGA.CL

 • Quản lý hồ sơ doanh nghiệp (hồ sơ công ty con, quản lý vốn góp, thay đổi giấy phép, hồ sơ lãnh đạo,..)
 • Quản lý soát xét (Kế hoạch soát xét, hồ sơ soát xét, biên bản soát xét, bút toán điều chỉnh,…)
 • Quản lý kế hoạch (kế hoạch sản lượng, kế hoạch giá thành, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch mua sắm TSCĐ, tiền lương,…)
 • Hợp nhất báo cáo tài chính (Trích xuất chỉ tiêu hợp nhất, bút toán điều chỉnh, theo dõi sổ điều chỉnh, hợp nhất chỉ tiêu và báo cáo tài chính hợp nhất)
 • Tư vấn, đào tạo hợp nhất (Tư vấn các biểu mẫu kế hoạch, soát xét; Đào tạo lập kế hoạch, hợp nhất và hướng dẫn sử dụng phần mềm)
ĐIỂM MẠNH PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỢP NHẤT OMEGA.CL
Tính tự động hóa cao
 • Phần mềm Quản lý hợp nhất OMEGA.CL tự động sinh các bút toán điều chỉnh cổ đông thiểu số, và điều chỉnh lợi thế thương mại.
 • Tự động kết xuất các chỉ tiêu hợp nhất tài chính lên công ty mẹ
 • Tự động kết xuất các bút toán điều chỉnh nội bộ: Doanh thu nội bộ, công nợ phải thu nội bộ, công nợ phải trả nội bộ.
Báo cáo chuẩn
 • Các báo cáo hợp nhất tài chính nửa năm và cả năm được thiết kế chuẩn theo quy định của Bộ Tài Chính.
 • Sử dụng các chỉ số và các chỉ tiêu hợp nhất tài chính chuẩn theo quy định của Bộ Tài Chính.
Tính mở cao
 • Các bút toán điều chỉnh có thể thiết lập cách thức trích xuất số liệu
 • Có thể thay đổi danh sách công ty mẹ khi hợp nhất tài chính
 • Nhập xuất Excel dễ dàng
 • Các chức năng đều có tiện ích nhập (import) và xuất (import) một cách dễ dàng.

>>> Xem chi tiết phần mềm ERP quản lý tổng thể doanh nghiệp

Liên hệ với chúng tôi để được demo miễn phí phần mềm quản lý hợp nhất OMEGA.CL  hoặc đăng ký thông tin tư vấn tại đây:

ĐĂNG KÝ NGAY

Đào tạo và tư vấn marketing online doanh nghiệp
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake