Friday , December 1 2023
Tin hot
Home >> Phần mềm >> Phần mềm kế toán tiếng Hoa

Phần mềm kế toán tiếng Hoa

Với phần mềm kế toán tiếng Hoa của Công ty Omega, người dùng có thể dễ dàng theo dõi tình hình hoạt động của doanh nghiệp dạng song ngữ Hoa – Việt, theo dõi tình hình tài chính cho một doanh nghiệp: kế toán vốn bằng tiền, kế toán công nợ, kế toán mua hàng, bán hàng, kế toán tổng hợp với đầy đủ báo cáo phân tích tình hình thu – chi, lãi – lỗ

Phần mềm kế toán tiếng Hoa cung cấp đầy đủ các tính năng và báo cáo, bạn có thế hạch toán các nghiệp vụ, tùy chỉnh báo cáo theo đặc thù doanh nghiệp với song ngữ Việt – Hoa

Đặc biệt, phần mềm có tính tự động hóa cao, người dùng chỉ cần cập nhật 1 lần là thể hiện đầy đủ các báo cáo, với việc tính toán và hạch toán được thiết lập chạy tự động; bên cạnh đó, phần mềm kế toán tiếng Hoa còn liên kết với phần mềm HTKK để in báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý.

phan mem ke toan tieng hoa

TÍNH NĂNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TIẾNG HOA

  • Báo cáo

- Báo cáo kế toán (sổ cái, nhận ký chung, sổ chi tiết tài khoản,…)
– Sổ đặc biệt (sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết công nợ,…)
– Báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh,…)
– Báo cáo thuế (bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra, tờ khai thuế)

bao cao kq hdkd

  • Kế toán vốn bằng tiền

- Lập phiếu thu, phiếu chi, phiếu đổi tiền tại quỹ
– Lập phiếu thu, phiếu chi qua ngân hàng, phiếu chuyển khoản

phieu chi

phiếu kế toán

  • Kế toán mua hàng

- Lập phiếu mua hàng dịch vụ
– Lập phiếu mua hàng nhập kho, tự động phân bổ các chi phí mua hàng, chi phí thuế GTGT hành nhập khẩu
– Lập phiếu trả lại hàng mua

phieu mua hang

phiếu nhập kho

  • Kế toán bán hàng

- Phiếu bán hàng
– Phiếu hàng bán trả lại

phieu ban hang

phiếu giao hàng

  • Kế toán công nợ

- Chuyển đổi nguyên tệ công nợ (ghi nhận loại tiền công nợ, nếu khác với loại tiền phát sinh)
– Giải trừ công nợ phải thu phải trả (giải trừ trực tiếp khi lập phiếu, giả trừ bằng tay, giải trừ tự động,..)

bang cong no

  • Kế toán tổng hợp

- Lập phiếu tổng hợp
– Tự động hạch toán bút toán chênh lệch tỷ giá (chênh lệch đánh giá lại số dư, chênh lệch tỷ giá thanh toán)
– Phân bổ chi phí trả trước, doanh thu nhận được
– Kết chuyển lãi lỗ cuối kỳ

bang can doi phat sinh

Liên hệ với chúng tôi để biết phần mềm kế toán tiếng Hoa là một trợ thủ đăc lực như thế nào. Điện thoại  hoặc đăng ký thông tin tư vấn tại đây:

ĐĂNG KÝ NGAY

>>> Xem thêm phần mềm ERP tiếng Hoa

Đào tạo và tư vấn marketing online doanh nghiệp
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake