Wednesday , September 27 2023
Tin hot
Home >> Phần mềm >> Phần mềm kế toán >> Phần mềm kế toán quản trị OMEGA.MC

Phần mềm kế toán quản trị OMEGA.MC

Phần mềm kế toán quản trị OMEGA.MC là một phân hệ trong hệ thống phần mềm ERP, chính vì vậy OMEGA.ERP có thể tích hợp với các phân hệ khác tạo nên sự quản lý doanh nghiệp một cách tổng thể, nhất quán.

OMEGA.MC này tập trung vào xử lý các việc Lập kế hoạch thu nợ, chi tiêu, doanh thu,… và đi sâu vào các báo cáo phân tích doanh số theo nhiều chiều khác nhau. Với OMEGA.MC, người dùng có thể tự đĩnh nghĩa các báo cáo, định nghĩa hàng, định nghĩa cột, định nghĩa cách thức lấy số liệu,… Nhằm giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp nhìn thấy rõ lợi thế kinh doanh của mình, những rủi ro tiềm tàng,… từ đó có thể hoạch định sản xuất kinh doanh tốt hơn

phan-mem-ke-toan-quan-tri-omega-mc

Nhằm hướng tới quản trị nội bộ, phần mền Kế toán quản trị OMEGA.MC cho phép người dùng lập kế hoạch doanh thu và ngân sách chi phí một cách trực quan: lập kế hoạch theo từng tháng bằng bảng tính, phần mềm tự động xử lý và tách thành bút toán để so sách với số thực tế; lập kế hoạch theo quý, năm; lập kế hoạch khác theo từng mục tiêu và phương án kinh doanh, là một phần mềm quản trị tài chính kế toán tốt nhất.

>>> Xem thêm phần mềm kế toán doanh nghiệp omega

Chức năng phần mềm kế toán quản trị OMEGA.MC
Lập kế hoạch

 • Lập kế hoạch doanh thu (tháng, quý, năm, chi tiết từng ngành hàng, phòng ban, nhân viên kinh doanh,…)
 • Lập ngân sách chi tiêu (tháng, quý, năm, chi tiết từng phòng ban, yếu tố chi phí,…)
Cập nhật hệ thống
 • Cập nhật những bút toán ngoài bảng
 • Thực hiện những bút toán điều chỉnh quản trị (tăng, giảm chi phí, doanh thu)
 • Kiểm tra tính đúng sai
 • Tầm soát dữ liệu đã xử lý
 • Cập nhật đồng loạt các mã phân tích (tính chất doanh thu, chi phí, công trình,…)
Thiết lập báo cáo
 • Thiết lập báo cáo quản trị tổng hợp
 • Thiết lập báo cáo lãi lỗ theo công trình, hạng mục
 • Thiết lập báo cáo công nợ theo tuổi nợ
 • Thiết lập các chỉ tiêu tài chính
 • Thiết lập các báo cáo tài chính nhiều cột
 • Kết xuất báo cáo
Điểm mạnh
Đa dạng báo cáo quản trị
Phần mềm Kế toán quản trị OMEGA.MC là một phân hệ độc đáo trong tổng thể hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP® , bởi tính chất đa dạng của biểu mẫu kế toán quản trị. Các báo cáo quản trị được thiết kế sẵn là:
 • Phân tích lãi lỗ theo ngành hàng, phòng ban, nhóm hàng, thời gian
 • Phân tích công nợ theo tuổi nợ, báo cáo dự thu, dự chi, báo cáo nợ quá hạn
 • Phân tích chi phí theo thời gian, theo yếu tố chi phí
 • Phân tích các khoản đi vay, cho vay,..
 • Báo cáo so sánh số thực tế và ngân sách – kế hoạch
Tính mở
 • Với việc cung cấp đa dạng báo cáo, cho phép người dùng tự thiết lập, định dạng và cách thức kết xuất dữ liệu. Thiết lập các cột, các dòng, cách thức hiển thị đồ thị,..
 • Quản lý kế hoạch chặt chẽ
 • Cho phép người dùng khai báo các kế hoạch doanh thu theo tháng, quý, năm, theo công trình, hạng mục, theo nhân viên kinh doanh, nhóm hàng,…
 • Quản lý ngân sách chi phí theo phòng ban, từng yếu tố chi phí, công trình hạng mục,…
Tích hợp nhắn tin trực tuyến SMS
 • Tính hợp với việc nhắn tin trực tuyến về giá cả mặt hàng, tình hình tồn kho, tồn quỹ, số dư công nợ
 • Cảnh báo bằng tin nhắn về tình trạng nhận hàng, giao hàng của các đơn hàng, cảnh báo nợ quá hạn, …

>>> Xem thêm phần mềm ERP quản lý tổng thể doanh nghiệp tốt nhất tại đây

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay hoặc đăng ký thông tin tư vấn tại đây để được tư vấn và demo miễn phí

ĐĂNG KÝ NGAY

Đào tạo và tư vấn marketing online doanh nghiệp
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake