Wednesday , September 27 2023
Tin hot
Home >> Theo chuyên ngành >> Phần mềm kế toán thương mại dịch vụ

Phần mềm kế toán thương mại dịch vụ

Phần mềm kế toán thương mại dịch vụ của công ty Omega giúp bạn quản lý quá trình mua bán hàng hóa, quá trình cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lời khác trở nên đơn giản nhưng lại đạt năng suất, hiệu quả cao.

Phần mềm kế toán cho công ty thương mại dịch vụ cung cấp đầy đủ các nghiệp vụ kế toán, đáp ứng đầy đủ các hoạt động phát sinh trong việc trao đổi, mua bán hàng hóa với các báo cáo, phân tích quản trị, giúp bạn đánh giá lãi lỗ của hoạt động công ty, phân tích lãi lỗ của việc trao đổi hàng hóa, lãi lỗ của cung ứng dịch vụ…

phan-mem-ke-toan-thuong-mai-dich-vu

VỚI PHẦN MỀM KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ, BẠN CÓ THỂ
 • Quản lý số liệu, thông tin liên quan đến chuyên ngành thương mại dịch vụ
 • Quản lý kế hoạch thu chi
 • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán mua hàng, kế toán bán hàng
 • Quản lý việc xuất, nhập, tồn, tự động tính giá xuất kho
 • Quản lý tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư tiền vốn
 • Quản lý việc phân bổ công cụ, dụng cụ, khấu hao TCSĐ
 • Quản lý các khoản thuế phải nộp , tự động tính các khoản thuế phải nộp
 • Quản lý dự chi, thực chi
 • Kế toán tổng hợp
 • Các báo cáo liên quan đến nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp, báo cáo quản trị phân tích lãi lỗ của từng phòng ban, từng mảng hoạt động của công ty

ĐIỂM MẠNH PHẦN MỀM KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

 • Công nghệ tiên tiến: SQL Server 2008, dot.net, Font Unicode
 • Giao diện thân thiện
 • Hỗ trợ online
 • Lọc các đối tượng người dùng muốn truy vấn
 • Export thông tin ra file excel
 • Xuất HTKK đúng theo font mẫu chuẩn
 • Customise và report theo yêu cầu của khách hàng

Phần mềm kế toán thương mại dịch vụ đưa ra các giải pháp hỗ trợ công việc kế toán của bạn.Liên hệ với chúng tôi qua điện thoại  hoặc đăng ký thông tin tư vấn tại đây:

ĐĂNG KÝ NGAY

 >>> Xem thêm phần mềm kế toán chuyên ngành xây dựng

Đào tạo và tư vấn marketing online doanh nghiệp
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake