Wednesday , September 27 2023
Tin hot
Home >> Theo chuyên ngành >> Phần mềm kế toán cho công ty sản xuất

Phần mềm kế toán cho công ty sản xuất

phan-mem-ke-toan-san-xuatSản xuất là một ngành công nghiệp phức tạp, hầu hết các công ty sản xuất đều phải quản lý hàng tồn kho, sản xuất, quản lý dây chuyền, hoạt động sản xuất để có thành công và có lợi nhuận.

Đó là lý do tại sao phần mềm kế toán ngành sản xuất cung cấp các giải pháp cho ngành công nghiệp sản xuất nhằm quản lý mạnh mẽ hàng tồn kho, nâng cao giám sát, theo dõi các công việc lắp ráp, và các báo cáo ngành công nghiệp sản xuất – tất cả đều được thiết kế chuyên nghiệp giúp bạn tiết kiệm thời gian và tăng lợi nhuận.

Phần mềm kế toán cho công ty sản xuất của công ty Omega với công nghệ tiên tiến, quy trình quản lý được thiết kế thông minh, nhằm nâng cao khả năng quản lý điều hành doanh nghiệp cho lãnh đạo cũng như tác nghiệp của các nhân viên.

TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN NGÀNH SẢN XUẤT
Kế toán tính giá thành
 • Tập hợp và phân bổ chi phí
 • Các phương pháp phân bổ chi phí: định mức, hệ số, trực tiếp, trực tiếp kết hợp định mức, trực tiếp kết hợp hệ số, ….
 • Chi phí sản xuất: chia chi phí sản xuất ra tới 10 loại khác nhau và áp dụng những cách phân bổ riêng cho mỗi loại.
 • Đánh giá sản phẩm dở dang
 • Tính giá thành được thực hiện tự động với các thao tác đơn giản.
 • Báo cáo đầy đủ, đa dạng]
Phân tích tài chính và báo cáo
 • Báo cáo kế toán cho thấy các hoạt động doanh nghiệp của bạn: bảng cân đối phát sinh, sổ cái, nhật ký sổ cái, nhật ký chung, báo cáo tài chính
 • Báo cáo tài chính nhận xét kết quả kinh doanh, giúp bạn kê khai thuế một cách nhanh chóng: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh tài chính.
 • Báo cáo các khoản thuế phải nộp, các khoản thuế được khấu trừ: bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra, báo cáo xuất nhập tồn, tờ khai thuế
Vốn bằng tiền
 • Nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, ngoại tệ
 • Cập nhật tỷ giá hàng ngày, tự động xử lý chênh lệch tỷ giá
 • Báo cáo phục vụ công tác kế toán vốn bằng tiền
 • Tất cả các hạch toán của các nghiệp vụ đều kết xuất lên sổ cái và phản ánh công nợ, doanh thu
Kế toán mua hàng
 • Theo dõi tình hình mua hàng theo đơn hàng: mua nội địa, nhập khẩu trực tiếp, nhập khẩu ủy thác
 • Các bút toán mua hàng hóa rất đa dạng: mua hàng hóa, mua dịch vụ, mua hàng bán thẳng, chuyển thẳng sản xuất hoặc mua hàng nhập kho
 • Theo dõi các giao dịch thanh toán
 • Tự động xử lý thuế GTGT và kết xuất lên Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào
 • Báo cáo phân tích doanh số mua hàng phục vụ công tác quản trị
Kế toán bán hàng
 • Theo dõi tình hình bán hàng
 • Việc hạch toán doanh thu, thuế, đơn giá được mặc định
 • Xuất kho tự động dựa trên hóa đơn bán hàng
 • Tự động truy xuất dữ liệu lên Bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra (báo cáo thuế)
 • Báo cáo đa dạng: sổ chi tiết bán hàng, báo cáo phân tích doanh số bán hàng theo mặt hàng, theo đối tượng
Kế toán công nợ
 • Quản lý tất cả các khoản phải thu
 • Quản lý các loại nợ phải trả
 • Quản lý chi tiết công nợ theo từng hóa đơn, cho phép thực hiện việc giải trừ công nợ.
 • Quản lý công nợ theo nhiều tiêu thức
 • Chương trình sẽ tự động thanh toán cho các khoản nợ trước – trả trước (nguyên tắc FIFO)
 • Báo cáo đa dạng sẽ giúp người dùng nhìn số liệu dưới nhiều góc độ từ tổng hợp đến chi tiết
Kế toán tổng hợp
 • Lập phiếu báo cáo tổng hợp
 • Tự động hạch toán bút toán chênh lệch tỷ giá
 • Phân bổ chi phí trả trước và tổng doanh thu nhận được
 • Tự động kết chuyển lãi lỗ cuối kỳ
ĐIỂM MẠNH CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN NGÀNH SẢN XUẤT
 • Báo cáo chi tiết từng công đoạn sản xuất, của cả công đoạn
 • Báo cáo tài chính giúp bạn nhận biết được lãi lỗ dưới nhiều góc độ từ tổng hợp đến chi tiết
 • Màn hình nhập liệu thân thiện
 • Sử dụng công nghệ SQL, font chữ Unicode

Phần mềm kế toán ngành sản xuất giúp bạn cải thiện những khó khăn như thế nào. Liên hệ với chúng tôi qua điện thoại  hoặc đăng ký thông tin tư vấn tại đây:

ĐĂNG KÝ NGAY

>>> Xem thêm phần mềm kế toán cho ngành cơ khí

Đào tạo và tư vấn marketing online doanh nghiệp
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake