Wednesday , September 27 2023
Tin hot
Home >> Theo chuyên ngành >> Phần mềm kế toán ngành hóa chất dược phẩm

Phần mềm kế toán ngành hóa chất dược phẩm

Công ty hoạt động trong ngành hóa chất, dược phẩm đang chịu áp lực liên tục trong việc quản lý hiệu quả kinh doanh hằng ngày của họ, đồng thời đối phó với các vấn đề chiến lược, cạnh tranh và toàn cầu hóa trong ngành công nghiệp hóa chất, dược phẩm.

phan-mem-ke-toan-hoa-chat-duoc-pham

Phần mềm kế toán ngành hóa chất, dược phẩm của Công ty Omega được thiết kế như một giải pháp toàn diện để tự động hóa các hoạt động kinh doanh trong việc chế biến, buôn bán và phân phối hóa chất, dược phẩm.

Phần mềm kế toán ngành hóa chất, dược phẩm bao gồm các nghiệp vụ kế toán hoàn chỉnh, kế toán mua hàng, bán hàng, thanh toán, quản lý dữ liệu sản phẩm, báo cáo hàng tồn kho, báo cáo tài chính…Vì vậy, phần mềm kế toán ngành hóa chất, dược phẩm là một công cụ hoàn hảo cho các công ty ngành hóa chất dược phẩm.

Phần mềm kế toán ngành hóa chất, dược phẩm giúp bạn thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền; theo dõi tình hình mua hàng theo đơn hàng; quản lý tồn kho theo lô, theo date; theo dõi quá trình xuất kho thành phẩm dựa trên hóa đơn hàng bán; quản lý công nợ theo từng hóa đơn; hạch toán các nghiệp vụ kế toán tổng hợp; theo dõi tình hình lãi lỗ, doanh thu nhận được.

Phần mềm kế toán cho công ty hóa chất, dược phẩm chỉ cần nhập liệu một lần nhưng thể hiện đầy đủ các báo cáo (báo cáo thuế, sổ chi tiết công nợ, tồn kho, sổ cái,…); các bút toán có tính chất quy luật được thiết lập chạy tự động (bút toán phân bổ chi phí trả trước, doanh thu nhận trước, kết chuyển lãi lỗ,…); tự động tính toán và hạch toán các bút toán chênh lệch tỷ giá (chênh lệch đánh giá lại số dư, chênh lệch tỷ giá thanh toán).

Phần mềm kế toán ngành hóa chất, dược phẩm cung cấp đầy đủ các báo cáo kế toán cho doanh nghiệp, các báo cáo phân tích tình hình lãi lỗ của từng mặt hàng, đối tượng, có thể điều chỉnh báo cáo theo đặc thù của doanh nghiệp.

ĐIỂM NỔI BẬT
  • Chức năng kinh doanh hàng ngày được thực hiện dễ dàng
  • Mua, bán hàng, hàng tồn kho và kế toán tổng hợp
  • Nhiều báo cáo hữu ích, chính xác được cung cấp
  • Giao diện thân thiện, dễ sử dụng
  • Liên kết phần mềm HTKK để in báo cáo thuế
  • Tính bảo mật cao, đảm bảo an ninh dữ liệu
  • Xem thông tin nhanh hơn với công cụ tìm kiếm dữ liệu đơn giản

Liên hệ với chúng tôi qua điện thoại  hoặc đăng ký thông tin tư vấn tại đây:

ĐĂNG KÝ NGAY

Đào tạo và tư vấn marketing online doanh nghiệp
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake