Wednesday , September 27 2023
Tin hot
Home >> Theo chuyên ngành >> Phần mềm kế toán ngành dệt may

Phần mềm kế toán ngành dệt may

Phần mềm kế toán ngành dệt may của Công ty Omega là một giải pháp phần mềm toàn diện cho ngành công nghiệp dệt may. Phần mềm kế toán của Công ty Omgega giúp các công ty dệt may đảm bảo rằng kế toán tài chính và các quy trình sản xuất có hiệu quả và chính xác.

phan-mem-ke-toan-nganh-det-may

Phần mềm kế toán cho công ty dệt may giúp bạn kiểm soát các nghiệp vụ kế toán từ việc bán hàng, sản xuất đến các nghiệp vụ về tài chính. Phần mềm kế toán ngành dệt may cho phép bạn xác định khách hàng hoặc công việc có lợi nhuận hoặc thua lỗ, và tập trung vào các hoạt động nhằm duy trì và phát triển doanh nghiệp.

TÍNH NĂNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN NGÀNH DỆT MAY
Kế toán tính giá thành
 • Tập hợp và phân bổ chi phí
 • Phương pháp tính giá thành đa dạng
 • Đánh giá sản phẩm dở dang
 • Tính giá thành sản phẩm
Vốn bằng tiền
 • Nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, ngoại tệ
 • Báo cáo phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi, sổ quỹ tiền mặt, nhật ký thu – chi phục vụ công tác kế toán vốn bằng tiền
Kế toán mua hàng
 • Theo dõi tình hình mua hàng theo đơn hàng
 • Lập phiếu mua hàng nhập kho, mua hàng dịch vụ, việc xử lý thuế GTGT hoàn toàn tự động
 • Các báo cáo phân tích doanh số hàng mua theo loại mặt hàng, đối tượng
Kế toán bán hàng
 • Theo dõi tình hình bán hàng
 • Tự động truy xuất dữ liệu lên Bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra (báo cáo thuế)
 • Báo cáo: sổ chi tiết bán hàng, phân tích doanh số hàng bán theo loại mặt hàng, đối tượng
Kế toán công nợ
 • Quản lý tất cả các khoản phải thu, nợ phải trả
 • Tự động giải trừ công nợ
 • Báo cáo công nợ từ tổng hợp đến chi tiết
Kế toán tổng hợp
 • Lập phiếu báo cáo tổng hợp
 • Tự động hạch toán bút toán chênh lệch tỷ giá
 • Phân bổ chi phí trả trước và tổng doanh thu nhận được
 • Tự động kết chuyển lãi lỗ cuối kỳ
Báo cáo
 • Báo cáo kế toán: bảng cân đối phát sinh, sổ cái, nhật ký sổ cái…
 • Báo cáo tài chính: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh…
 • Báo cáo các khoản thuế phải nộp, các khoản thuế được khấu trừ
ĐIỂM MẠNH CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN NGÀNH DỆT MAY
 • Công nghệ tiên tiến: font chữ Unicode, cơ sở dữ liệu SQL, giao diện Microsoft .NET
 • Giao diện thân thiện: màn hình nhập liệu đơn giản, dễ nhìn
 • Thiết kế mở: customise và report theo đặc thù của doanh nghiệp
 • Đa người dùng: không hạn chế số lượng người sử dụng
 • Tính bảo mật, độ phân quyền cao
 • Báo cáo đa dạng: xem được báo cáo lãi lỗ của từng mặt hàng

LLiên hệ với chúng tôi qua điện thoại  hoặc đăng ký thông tin tư vấn tại đây:

ĐĂNG KÝ NGAY

Đào tạo và tư vấn marketing online doanh nghiệp
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake