Wednesday , September 27 2023
Tin hot
Home >> Theo chuyên ngành >> Phần mềm kế toán ngành chế biến thực phẩm

Phần mềm kế toán ngành chế biến thực phẩm

Phần mềm kế toán ngành chế biến thực phẩm của Công ty Omega cung cấp các giải pháp kế toán trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm. Chúng tôi cung cấp các giải pháp ứng dụng cho các công ty chế biến thực phẩm và các nhà phân phối thực phẩm: chế biến thực phẩm đông lạnh, sản phẩm tươi sống, hải sản, tiệm bánh…và các ngành công nghiệp dịch vụ thực phẩm

phan-mem-ke-toan-che-bien-thuc-pham

Sử dụng các công cụ trong phần mềm kế toán ngành chế biến thực phẩm của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng bám sát các chỉ số hoạt động quan trọng và lập chiến lược dựa trên thông tin chính xác để phát triển doanh nghiệp. Với phần mềm kế toán cho công ty chế biến thực phẩm, bạn có thể xem tình hình tài chính, các hoạt động phát sinh trong doanh nghiệp, các báo cáo đơn giản hay phức tạp

PHẦN MỀM KẾ TOÁN NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM BAO GỒM
 • Vốn bằng tiền: theo dõi tình hình nguồn vốn tại quỹ, quản lý thông tin về tiền mặt, ngoại tệ, tiền gửi ngân hàng…
 • Kế toán mua hàng: kế toán về mua hàng cho sản xuất, dịch vụ, mua hàng nhập kho, mua hàng trả lại kiểm kê kho, tự động phân bổ các chi phí mua hàng, chi phí thuế GTGT hàng nhập khẩu
 • Kế toán bán hàng: theo dõi tình hình bán hàng, bán hàng trả lại, doanh thu chi tiết từng mặt hàng, từng đối tượng
 • Kế toán công nợ: quản lý công nợ phải thu, nợ phải trả: tiền hàng, tạm ứng, phải trả người bán, phải trả nhân viên, bảo hiểm xã hội, các khoản thuế, giải trừ công nợ phải thu, phải trả,
 • Kế toán tổng hợp: lập phiếu tổng hợp, phân bổ chi phí trả trước, doanh thu nhận được, kết chuyển lãi lỗ cuối kì
 • Báo cáo: đầy đủ các báo cáo kế toán, sổ đặc biệt, báo cáo tài chính, báo cáo thuế phù hợp với quy định của Bộ tài chính
Ngoài ra, phần mềm kế toán ngành chế biến thực phẩm còn được liên kết với phần mềm tính giá thành sản phẩm, giúp quá trình tính toán giá thành được nhanh chóng và chính xác hơn
 • Tập hợp và phân bổ chi phí
 • Các phương pháp tính lương: định mức, hệ số, trực tiếp, trực tiếp kết hợp định mức, trực tiếp kết hợp hệ số, ….
 • Đánh giá sản phẩm dở dang
 • Tính giá thành sản phẩm

LỢI ÍCH PHẦN MỀM KẾ TOÁN NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

   • Tiết kiệm thời gian: đầy đủ các nghiệp vụ kế toán, màn hình nhập liệu thân thiện, một số nghiệp vụ được hạch toán tự động, bạn sẽ có nhiều thời gian để làm các công việc khác
   • Tăng độ chính xác: thông tin nhập liệu rõ ràng, chính xác
   • Nhập, xuất từ file excel: nhập thông tin từ file excel vào chương trình, và ngược lại.
   • Báo cáo đa dạng, chính xác: báo cáo phân tích tình hình lãi lỗ của toàn doanh nghiệp, của từng bộ phận, mặt hàng, bạn dễ dàng đưa ra các chiến lược phát triển cho công ty trong thời gian tới
   • Giảm quá trình quản lý: phần mềm kế toán ngành chế biến thực phẩm đầy đủ các nghiệp vụ kế toán, báo cáo đa dạng, bạn nhanh chóng đưa ra các quyết định cho doanh nghiệp đi lên

Làm thế nào phần mềm kế toán ngành chế biến thực phẩm được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Liên hệ với chúng tôi qua điện thoại  hoặc đăng ký thông tin tư vấn tại đây:

ĐĂNG KÝ NGAY

Đào tạo và tư vấn marketing online doanh nghiệp
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake