Friday , December 1 2023
Tin hot
Home >> Phần mềm >> Phần mềm kế toán doanh nghiệp OMEGA

Phần mềm kế toán doanh nghiệp OMEGA

Phần mềm kế toán doanh nghiệp OMEGA.GL là phân hệ kế toán chuyên nghiệp trong hệ thống quản trị OMEGA.ERP. Phần mềm kế toán doanh nghiệp OMEGA.GL cung cấp đầy đủ các tính năng cho doanh nghiệp: tạo ra các báo cáo chi tiết phù hợp với đặc thù mỗi doanh nghiệp; quản lý chặt chẽ các nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp: vốn bằng tiền, khoản phải phải thu, khoản phải trả, quá trình bán hàng, mua hàng, các nghiệp vụ kế toán tổng hợp.

Phần mềm kế toán doanh nghiệp OMEGA.GL đáp ứng thành công cho các Doanh nghiệp muốn có được lợi thế cạnh tranh trong thị trường của họ – thương mại & dịch vụ, sản xuất, xây dựng. Phần mềm kế toán doanh nghiệp OMEGA.GL cung cấp cho các chủ doanh nghiệp một hệ thống báo cáo chi tiết để đánh giá tính hình kinh doanh và dễ dàng đưa ra quyết định làm thế nào để phát triển và cải thiện kinh doanh.

phan-mem-ke-toan-doanh-nghiep-omega

TÍNH NĂNG CƠ BẢN CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Phân tích tài chính và báo cáo

 • Báo cáo kế toán cho thấy các hoạt động doanh nghiệp của bạn: bảng cân đối phát sinh, sổ cái, nhật ký sổ cái, nhật ký chung, báo cáo tài chính
 • Báo cáo tài chính nhận xét kết quả kinh doanh, giúp bạn kê khai thuế một cách nhanh chóng: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh tài chính.
 • Báo cáo các khoản thuế phải nộp, các khoản thuế được khấu trừ: bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra, báo cáo xuất nhập tồn, tờ khai thuế
 • Đặc biệt, phần mềm kế toán doanh nghiệp OMEGA.GL cho phép bạn thiết lập các báo cảo phù hợp với đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp

bang can doi ke toan

Vốn bằng tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn

 • Nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, ngoại tệ
 • Cập nhật tỷ giá hàng ngày, tự động xử lý chênh lệch tỷ giá
 • Báo cáo phục vụ công tác kế toán vốn bằng tiền
 • Tất cả các hạch toán của các nghiệp vụ đều kết xuất lên sổ cái và phản ánh công nợ, doanh thu
 • Quản lý các khoản đầu tư ngắn hạn của doanh nghiệp
 • Quản lý các khoản thu nhập thông qua việc đầu tư ngắn hạn
Mua hàng và khoản phải trả
 • Theo dõi tình hình mua hàng theo đơn hàng: mua nội địa, nhập khẩu trực tiếp, nhập khẩu ủy thác
 • Các bút toán mua hàng hóa rất đa dạng: mua hàng hóa, mua dịch vụ, mua hàng bán thẳng, chuyển thẳng sản xuất hoặc mua hàng nhập kho
 • Theo dõi các giao dịch thanh toán
 • Quản lý tài khoản tiền phải trả và đã trả
 • Tự động xử lý thuế GTGT và kết xuất lên Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào
 • Báo cáo phân tích doanh số mua hàng phục vụ công tác quản trị

lap-hoa-don-mua-hang

Bán hàng và các khoản phải thu

 • Theo dõi bán hàng và các khoản phải thu
 • Quản lý quá trình thu tài sản
 • Việc hạch toán doanh thu, thuế, đơn giá được mặc định
 • Xuất kho tự động dựa trên hóa đơn bán hàng
 • Tự động truy xuất dữ liệu lên Bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra (báo cáo thuế)
 • Báo cáo đa dạng: sổ chi tiết bán hàng, báo cáo phân tích doanh số bán hàng theo mặt hàng, theo đối tượng
 • Giải trừ tự động các khoản nợ theo từng hóa đơn (nguyên tắc FIFO)
 • Tự động truy xuất dữ liệu lên bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra (báo cáo thuế)
 • Đặc biệt, phần mềm kế toán doanh nghiệp OMEGA.GL còn cung cấp tính năng bán hàng và theo dõi hàng hóa theo đơn vị bộ

lap-hoa-don-ban-hang

Kế toán tổng hợp

 • Lập phiếu báo cáo tổng hợp
 • Tự động hạch toán bút toán chênh lệch tỷ giá
 • Phân bổ chi phí trả trước và tổng doanh thu nhận được
 • Tự động kết chuyển lãi lỗ cuối kỳ
ĐẶC TÍNH NỔI BẬT CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP OMEGA
 • Đầy đủ các báo cáo – phù hợp với quy định của Bộ Tài chính và phù hợp với đặc thù của Doanh nghiệp
 • Tính tự động hóa cao – chỉ cần nhập liệu một lần sẽ thể hiện đầy đủ các báo cáo với việc tính toán và hạch toán được thực hiện tự động
 • Tính nhất quán cao –  các màn hình phiếu thu, phiếu chi, mua hàng, bán hàng,… được thiết kế mang tính nhất quán cao. Việc bố trí các chi tiết trên màn hình và dùng các từ ngữ biểu thị giống nhau
 • Tính khoa học cao – chia nhỏ các màn hình ứng với từng nghiệp vụ, có đầy đủ các chức năng thêm, sửa, xóa,… giúp cho việc tổ chức kế toán một cách khoa học, phân quyền rõ ràng

Phần mềm kế toán doanh nghiệp OMEGA.GL đáp ứng hơn cả những điều bạn mong đợi, chúng tôi sẵn sàng tư vấn và demo phần mềm cho Quý khách hàng. Liên hệ với chúng tôi qua điện thoại  hoặc đăng ký thông tin tư vấn tại đây:

ĐĂNG KÝ NGAY

>>> Xem thêm phần mềm ERP quản lý tổng thể doanh nghiệp

Đào tạo và tư vấn marketing online doanh nghiệp
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake