Wednesday , September 27 2023
Tin hot
Home >> Theo chuyên ngành >> Phần mềm kế toán cho ngành nuôi trồng thủy hải sản

Phần mềm kế toán cho ngành nuôi trồng thủy hải sản

phan-mem-ke-toan-thuy-hai-sanPhần mềm kế toán cho ngành nuôi trồng thủy hải sản của công ty Omega được đánh giá là phần mềm thích hợp cho các công ty nuôi trồng, chế biến thủy hải sản.

Sử dụng phần mềm kế toán cho ngành nuôi trồng thủy hải sản của chúng tôi, bạn có thể quản lý tất cả các quá trình thủy hải sản của bạn

Phần mềm kế toán cho công ty nuôi trồng, chế biến thủy hải sản cho phép bạn hoàn toàn tùy biến và cá nhân hoá các ứng dụng, màn hình, và báo cáo tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp thủy sản của bạn.

Với phần mềm kế toán cho công ty nuôi trồng, chế biến thủy hải sản bạn có thể tích hợp quy mô để đảm bảo trọng lượng đánh bắt chính xác và đo trọng lượng thay đổi, quản lý nuôi trồng, sản phẩm, chi phí, và hàng tồn kho, quản lý quá trình mua bán, chế biến…

Tính năng phần mềm kế toán cho ngành nuôi trồng thủy hải sản

Kế toán doanh nghiệp

 • Kế toán vốn bằng tiền, kế toán công nợ
 • Kế toán mua hàng, kế toán bán hàng
 • Kế toán tổng hợp, kế toán thuế
 • Kế toán tài chính
Quản lý tồn kho
 • Quản lý nhập kho, xuất kho, vận chuyển kho, kiểm kê kho
 • Tự động tính giá xuất kho theo nhiều phương pháp (Bình quân gia quyền, Bình quân gia quyền liên hoàn, LIFO, FIFO, thực tế đích danh).
 • Quản lý nhập xuất tồn theo lô, nhập xuất kho theo bộ
 • Báo cáo phân tích hàng tồn kho, báo cáo quản trị hàng tồn kho
Giá thành sản phẩm
 • Tập hợp chi phí, phân bổ chi phí, tính trị giá dở dang cuối kỳ, tính giá thành và chiết tính giá thành.
 • Báo cáo phân tích giá thành biến động theo nhiều kỳ, phân tích cơ cấu chi phí thực tế giá thành
 • So sánh giá thành thực tế và kế hoạch (định mức)
Quản lý mua hàng, bán hàng
 • Lập kế hoạch mua hàng, chính sách bán hàng
 • Phân tích các nhà cung cấp
 • Lập đơn hàng mua, đơn hàng bán
 • Theo dõi tiến độ nhận hàng, tiến độ giao hàng
 • Phân tích biến động giá mua, quản lý quy trình duyệt đơn hàng bán
Quản lý sản xuất
 • Lập đơn hàng sản xuất, kế hoạch sản xuất
 • Theo dõi tiến độ thực hiện KHSX
 • Tổng hợp KQSX hàng ngày, tháng, quý, năm theo nhiều tiêu chí đánh giá
 • Lập lệnh sản xuất, dự trù chi phí NVL cho sản xuất
 • Theo dõi năng lực máy móc thiết bị

Phần mềm kế toán cho ngành nuôi trồng thủy hải sản giúp bạn quản lý hoạt động chế biến thủy hải sản hiệu quả, chúng tôi sẵn sàng tư vấn và demo phần mềm cho Quý khách hàng. Liên hệ với chúng tôi qua điện thoại  hoặc đăng ký thông tin tư vấn tại đây:

ĐĂNG KÝ NGAY

Đào tạo và tư vấn marketing online doanh nghiệp
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake