Wednesday , September 27 2023
Tin hot
Home >> Theo chuyên ngành >> Phần mềm kế toán giá rẻ làm được nhiều công ty

Phần mềm kế toán giá rẻ làm được nhiều công ty

Phần mềm kế toán giá rẻ GAMA.SMB áp dụng được cho nhiều Công ty: thương mại, dịch vụ, xây dựng, sản xuất; có đầy đủ tính năng trong việc hạch toán, giám sát các công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, bên cạnh đó phần mềm kế toán này có giao diện thân thiện, quá trình nhập liệu đơn giản; sử dụng được nhiều database.

Phần mềm kế toán giá rẻ làm được nhiều công ty của công ty Omega là phần mềm kế toán chuyên nghiệp được nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kế toán sử dụng và đánh giá là phần mềm kế toán giá rẻ nhưng hiệu quả cao

phan mem ke toan gia re

Phần mềm kế toán giả rẻ làm được nhiều công ty bao gồm: tổ chức lưu trữ dữ liệu, cách thức xử lý số liệu và các chức năng khác được thiết kế hoàn chỉnh nhằm đáp ứng các nghiệp vụ ghi nhận hạch toán kế toán của một doanh nghiệp như: Kế toán vốn bằng tiền, Quản lý công nợ, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hàng tồn kho, Kế toán tài sản cố định, Kế toán tổng hợp…và các báo cáo trong kế toán doanh nghiệp, báo cáo quản trị phân tích tình hình lãi lỗ theo ngành hàng, theo công trình, theo dịch vụ, sản phẩm…

Việc sử dụng được nhiều database, phần mềm kế toán này là cũng là phần mềm kế toán cho ngành dịch vụ kế toán được nhiều doanh nghiệp làm trong lĩnh vực này sử dụng.

Xem thêm phần mềm kế toán doanh nghiệp tại đây

CHỨC NĂNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN GIÁ RẺ GAMA
Nghiệp vụ kế toán
 • Kế toán vốn bằng tiền (Lập phiếu thu, phiếu chi, lập phiếu thu, chi qua ngân hàng)
 • Kế toán mua hàng (Lập phiếu mua hàng, mua hàng trả lại, chi phí mua hàng)
 • Kế toán bán hàng (Lập phiếu bán hàng, hàng bán trả lại)
 • Kế toán tổng hợp (Hạch toán bút toán tổng hợp; Phân bổ chi phí trả trước, doanh thu nhận trước; Chênh lệch tỷ giá; Kết chuyển cuối kỳ)
 • Kế toán tồn kho (Nhập kho, Xuất kho, Vận chuyển kho, Điều chỉnh tồn kho, tính giá vốn xuất kho)
 • Kế toán Tài sản cố định (Khai báo danh mục, phân bổ khấu hao, phân bổ chi phí công cụ dụng cụ,..)
Báo cáo
 • Báo cáo sổ kế toán (Nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết tài khoản, sổ tổng hợp tài khoản,..)
 • Sổ kế toán đặc biệt (Sổ quỹ, sổ tiền gửi ngân hàng, báo cáo nhập xuất tồn, báo cáo công nợ,…)
 • Báo cáo thuế (bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra)
 • Báo cáo tài chính (cân đối kế toán, kết quảd kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ)
 • Báo cáo quản trị khác (phân tích lãi lỗ theo công trình, Phân tích chi phí theo yếu tố,..)
ĐIỂM MẠNH CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN GIẢ RẺ SỬ DỤNG ĐƯỢC NHIỀU CÔNG TY
 • Phần mềm kế toán giá rẻ: 5 triệu đồng/gói phần mềm
 • Sử dụng được nhiều database
 • Màn hình đơn giản, dễ sử dụng, các màn hình nhập liệu hoặc truy xuất số liệu đều có phím nóng
 • Tính tự động cao: tự động xử lý các nghiệp vụ kế toán, tiết kiệm thời gian tính toán
 • Nhập số liệu (import) từ Excel và xuất số liệu (Export) ra Excel mà vẫn giữ nguyên định dạng
 • Người không chuyên kế toán vẫn có thể nhập dữ liệu và kết xuất báo cáo
 • Báo biểu chuẩn: cung cấp hệ thống báo cáo chuẩn và các báo cáo tài chính theo chuẩn mực hiện hành của Việt Nam

Phần mềm kế toán GAMA.SMB cung cấp giải pháp hiệu quả cho nhiều loại hình doanh nghiệp. Liên hệ với chúng tôi qua điện thoại  hoặc đăng ký thông tin tư vấn tại đây:

ĐĂNG KÝ NGAY

Đào tạo và tư vấn marketing online doanh nghiệp
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake