Friday , December 1 2023
Tin hot
Home >> Phần mềm >> Phần mềm ERP tiếng Hoa

Phần mềm ERP tiếng Hoa

Phần mềm ERP tiếng Hoa là phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp, mục đích của ERP tiếng Hoa là tích hợp các chức năng xử lý nghiệp vụ của tất cả các phòng ban vào cùng một chương trình phần mềm tích hợp đơn, để các phòng ban khác nhau có thể dễ dàng chia sẻ thông tin và kết nối với nhau với sự hỗ trợ của phiên bản song ngữ Việt – Hoa

Phần mềm ERP tiếng Hoa là giải pháp thích hợp cho các công ty cần thực hiện các công việc hạch toán, công việc quản lý, thiết lập báo cáo bằng song ngữ Việt – Hoa

phan mem erp tieng hoa

VỚI ĐIỂM MẠNH

 • Công nghệ tân tiến: cơ sở dữ liệu là SQL
 • Giao diện đẹp và thân thiện: màn hình được thiết kế đơn giản, người dùng tự định nghĩa bật tắt các mục tuỳ chọn
 • Tính năng mở và mềm dẻo: có thể tùy biến chương trình, điều chỉnh hoặc thiết lập mới các báo cáo cho riêng doanh nghiệp của mình
 • Đa người dùng: không hạn chế về số lượng người sử dụng
 • Báo cáo phong phú, đa dạng: báo cáo chuẩn theo quy định của Nhà nước và các báo cáo quản trị toàn diện nhằm đánh giá một cách chính xác, khách quan về tình hình kinh doanh của các Doanh nghiệp
CÁC PHÂN HỆ CỦA PHẦN MỀM ERP TIẾNG HOA 
Phần mềm ERP tiếng Hoa là một hệ thống tích hợp các chức năng kinh doanh với đầy đủ các phân hệ:

Quản trị hệ thống OMEGA.SM

 • Dùng để quản lý các module khác, cung cấp chức năng mang tính quản trị hệ thống như: Sao lưu dữ liệu, phục hồi đữ liệu, phân quyền, cấp bản quyền, định nghĩa các giao diện của hệ thống,…
Thông tin dùng chung OMEGA.SD
 • Khai báo hệ thống ban đầu, khai báo danh mục và các chức năng mang tính quản trị; tập trung chuyên sâu và việc thiết lập và khai báo, bao gồm: quy tắc tạo mã mặt hàng, đối tượng, tài sản cố định; các quy định về định dạng số liệu, các định nghĩa về mã phân tích bút toán, đối tượng và mặt hàng
Kế toán doanh nghiệp OMEGA.GL
 • Được thiết kế thành một thể thống nhất chứa đựng đầy đủ các phần hành kế toán, các nghiệp vụ kế toán như: Vốn bằng tiền, Quản lý công nợ, Mua hàng, Bán hàng, Tổng hợp,… một cách chi tiết theo thực tế phát sinh tại doanh nghiệp
Kế toán tài sản cố định OMEGA.FA
 • Cho phép quản lý TSCĐ theo nguồn hình thành, tính khấu hao tự động, phân bổ khấu hao theo nhiều nguồn hình thành. Đặc biệt, có thể theo dõi lịch sử hình thành và quá trình sử dụng TSCĐ
Quản lý tồn kho OMEGA.WM
 • Tính giá cho từng mặt hàng (bình quân gia quyền, bình quân gia quyền liên hoàn, thực tế đích danh, FIFO, LIFO), quản lý chi tiết nhập xuất tồn mặt hàng, chủng loại hàng, theo lô hàng, ngày hết hạn…
Giá thành sản phẩm OMEGA.PC
 • Các yếu tố chi phí sản xuất như chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung đều được ghi nhận tại phần mềm Kế toán doanh nghiệp OMEGA.GL, phần mềm Quản lý tồn kho OMEGA.WM và là nguồn số liệu đầu vào cho phần mềm Tính giá thành sản phẩm OMEGA.PC
Kế toán quản trị OMEGA.MC
 • Xử lý các việc Lập kế hoạch thu nợ, chi tiêu, doanh thu, báo cáo quản trị, người dùng có thể tự định nghĩa các báo cáo, định nghĩa hàng, định nghĩa cột, định nghĩa cách thức lấy số liệu,… Nhằm giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp nhìn thấy rõ lợi thế kinh doanh của mình, những rủi ro tiềm tàng,… từ đó có thể hoạch định sản xuất kinh doanh tốt hơn
Quản lý mua hàng OMEGA.PO
 • Xử lý các nghiệp vụ liên quan đến mua; được kế thừa và chia sẻ dữ liệu với phòng kế toán, phòng kinh doanh và bộ phận sản xuất rất chặt chẽ. Khi sử dụng hệ thống này thì toàn bộ phòng ban sẽ được thống nhất bộ mã, bao gồm: mã khách hàng, mã nhà cung cấp, mã mặt hàng,…
Quản lý bán hàng OMEGA.SO
 • Xử lý các nghiệp vụ bán hàng; được kế thừa và chia sẻ dữ liệu với phòng kế toán. Khi sử dụng hệ thống này thì toàn bộ phòng ban sẽ được thống nhất bộ mã, bao gồm: mã khách hàng, mã nhà cung cấp, mã mặt hàng,…
Quản lý sản xuất OMEGA.MM
 • Quản lý sản xuất là một vận hành quan trọng đối với một đơn vị sản xuất. Phân hệ này chuyên sâu xử lý các việc về Đơn hàng nội bộ, kế hoạch sản xuất, Lệnh sản xuất, theo dõi tiến độ sản xuất và dự trù NVL cho sản xuất
Báo cáo tài chính hợp nhất OMEGA.CL
 • Chạy độc lập với các phân hệ khác. Được dùng cho cho mô hình công ty mẹ – công ty con. Số liệu báo cáo tài chính của công ty con, tập hợp về theo chỉ tiêu tài chính, sau đó hợp nhất báo cáo tài chính của công ty mẹ

>>> Xem chi tiết tính năng tại phần mềm kế toán doanh nghiệp

Tính năng kết nối giữa các phòng ban và hỗ trợ song ngữ Việt – Hoa của phần mềm ERP tiếng Hoa tốt như thế nào, hãy đến với chúng tôi để được tư vấn, demo và có được giải pháp tối ưu nhất. Liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc đăng ký thông tin tư vấn tại đây:

ĐĂNG KÝ NGAY

>>> Xem thêm phần mềm kế toán tiếng Hoa

Đào tạo và tư vấn marketing online doanh nghiệp
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake