Friday , December 1 2023
Tin hot
Home >> Phần mềm >> Phần mềm ERP quản lý tổng thể doanh nghiệp

Phần mềm ERP quản lý tổng thể doanh nghiệp

Phần mềm ERP quản lý tổng thể doanh nghiệp của công ty Omega là giải pháp về phần mềm ERP, giúp bạn quản lý tổng thể doanh nghiệp. Với phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp bạn có thể đánh giá toàn bộ hệ thống doanh nghiệp và đưa ra được những chiến lược thích hợp nhất cho từng bộ phận, từng công việc trong doanh nghiệp của mình

Phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP của chúng tôi được xây dựng để giúp bạn sắp xếp các quy trình kinh doanh; sắp xếp hợp lý các quy trình của bạn trên việc mua hàng, sản xuất, dịch vụ, bán hàng, tài chính và nhân sự vì vậy bạn luôn ở một vị trí tốt hơn để cải thiện hoạt động, giúp tăng trưởng sản xuất và tăng lợi nhuận.

Phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp OMEGA.ERP đáp ứng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp, là phần mềm quản lý các doanh nghiệp vừa và nhỏ cho đến các doanh nghiệp lớn mang tầm cỡ quốc gia.

phan-mem-erp-quan-ly-tong-the-doanh-nghiep

Chúng tôi có thể giúp bạn:

 • Quản lý chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả
 • Đạt được tầm nhìn tốt hơn về giao dịch trên toàn doanh nghiệp
 • Đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn dựa trên các thông tin chính xác
Với phần mềm OMEGA.ERP của chúng tôi, bạn có thể:
 • Theo dõi, quản lý và nâng cao hiệu quả tài chính và tổ chức
 • Đơn giản hóa cơ cấu doanh nghiệp, kênh thị trường, và quản lý hoạt động kinh doanh
 • Đẩy mạnh dịch vụ hậu cần, sản xuất, dịch vụ và các quá trình lực lượng lao động
 • Cải thiện nguồn lực và tài sản của công ty
 • Tăng khả năng cạnh tranh
>>> Xem thêm phần mềm kế toán doanh nghiệp
CÁC PHÂN HỆ CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Phần mềm ERP quản lý tổng thể doanh nghiệp được hoàn chỉnh với tất cả các module và tích hợp thông tin từ tất cả các chức năng kinh doanh quan trọng của bạn, bạn sẽ quản lý hiệu quả các hoạt đông kinh doanh của mình. Phần mềm ERP quản lý tổng thể doanh nghiệp là một hệ thống tích hợp các chức năng kinh doanh với đầy đủ các phân hệ:

Quản trị hệ thống OMEGA.SM

 • Sao lưu, hồi phục cơ sở dữ liệu
 • Tạo người dùng
 • Phân quyền người dùng theo chức năng và dữ liệu
 • Định dạng các tiện ích: font, cỡ chữ trên các báo cáo; định dạng ngày, số…
 • Thiết  lập kết nối mạng LAN hoặc mạng Internet
Thông tin dùng chung OMEGA.SD
 • Khai báo hệ thống danh mục – Khách hàng, nhà cung cấp, mặt hàng, tài khoản, loại chứng từ
 • Định nghĩa các mã phân tích – Mã phân tích nghiệp vụ, phân tích mặt hàng, phân tích đối tượng
 • Khai báo các hạn mức tồn kho, hạn mức tín dụng, hạn mức tuổi nợ
 • Định nghĩa phương pháp sinh mã tự động (mã khách hàng, mặt hàng,…)
 • Quản lý lịch sử liên hệ khách hàng/ nhà cung cấp
Kế toán doanh nghiệp OMEGA.GL
 • Kế toán vốn bằng tiền – Lập phiếu thu, chi tại quỹ và ngân hàng, in các báo cáo tiền gửi ngân hàng và tại quỹ.
 • Kế toán công nợ – Hạch toán các bút toán cấn trừ, bù trừ công nợ, chuyển đổi nguyên tệ công nợ, giải trừ công nợ, phân tích tuổi nợ. Dự thu công nợ, kế hoạch trả nợ,… Phân tích công nợ theo nhiều chiều như Vùng, Khu Vực, Nhân viên kinh doanh, loại hình,… Quản lý hạn mức tín dụng nợ
 • Kế toán mua hàng – Lập các phiếu mua hàng, có thể kế thừa từ đơn hàng mua, yêu cầu mua hàng (từ phân hệ OMEGA.PO). Phân bổ các chi phí mua hàng, thuế nhập khẩu,…
 • Kế toán bán hàng – Lập phiếu bán hàng, tự động kết xuất doanh thu, công nợ và tiến độ giao hàng. Kế thừa từ đơn hàng bán (từ phần hệ OMEGA.SO). Phân tích doanh thu nhiều chiều khác nhau.
 • Kế toán tổng hợp – Tự động phân bổ các khoản doanh thu nhận trước, chi phí trả trước, tự động kết chuyển, tự động xác định chênh lệch tỷ giá,..
 • Kế toán thuế – Tự động kết xuất các báo cáo bảng kê hàng hóa mua vào, bán ra, tờ khai thuế hàng tháng.
 • Tích hợp với chương trình HTKK của Tổng cục Thuế, in trực tiếp mã vạch trên báo cáo, phục vụ kê khai thuế qua mạng.
 • Kế toán tài chính –  Tự động kết xuất các báo cáo sổ chi tiết tài khoản, sổ cái, bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh,…
Kế toán tài sản cố định OMEGA.FA
 • Khai báo danh mục Tài sản cố định
 • Quản lý các nghiệp vụ về TSCĐ như sửa chữa, di chuyển, đánh giá lại, thanh lý, nhượng bán…
 • Tự động tính khấu hao và kết chuyển bút toán lên sổ cái
 • Quản lý danh mục công cụ dụng cụ
 • Tự động phân bổ chi phí về công cụ dụng cụ
 • Quản lý hồ sơ TSCĐ hàng tháng
 • Thống kê báo cáo đa chiều theo các thuộc tính khác nhau của TSCĐ
Quản lý tồn kho OMEGA.WM
 • Quản lý nhập kho, xuất kho, vận chuyển kho
 • Quản lý kiểm kê kho
 • Tự động tính giá xuất kho theo nhiều phương pháp (Bình quân gia quyền, Bình quân gia quyền liên hoàn, LIFO, FIFO, thực tế đích danh).
 • Quản lý nhập xuất tồn theo lô, theo ngày hết hạn
 • Theo dõi tồn kho theo đơn vị tính chuyển đổi.
 • Nhập xuất kho theo bộ,…
 • Tự động kết xuất các báo cáo nhập xuất tồn, sổ chi tiết tồn kho, báo cáo phân tích tồn kho…
 • Báo cáo phân tích hàng tồn kho theo mục đích sử dụng, theo kho, theo công trình.
 • Báo cáo nhập xuất tồn tổng hợp và chi tiết theo đối tượng.
 • Báo cáo quản trị hàng tồn kho (tuổi tồn kho, tổng kho, vượt tối đa, dưới tối thiểu…)
Giá thành sản phẩm OMEGA.PC
 • Khai báo quy trình sản xuất
 • Khai báo các đối tượng tập hợp chi phí
 • Thiết lập các phương pháp phân bổ, phương pháp xác định trị giá dở dang, phương pháp tính giá thành.
 • Phân bổ chi phí theo nhiều cấp
 • Khai báo bộ định mức, bộ hệ số
 • Tập hợp chi phí, phân bổ chi phí, tính trị giá dở dang cuối kỳ, tính giá thành và chiết tính giá thành.
 • Chiết tính giá thành theo quy trình,…
 • Báo cáo phân tích giá thành biến động theo nhiều kỳ
 • Phân tích cơ cấu chi phí thực tế giá thành
 • So sánh giá thành thực tế và kế hoạch (định mức)
Kế toán quản trị OMEGA.MC
 • Lập kế hoạch doanh thu, Ngân sách chi phí
 • Thiết lập các báo cáo quản trị dạng 1, dạng 2, báo cáo lãi lỗ…: báo cáo phân tích theo mã phân tích hàng và cột
 • In báo cáo lãi lỗ theo nhiều cột, so sánh các tháng, các phòng ban, ngành hàng, so sánh thực tế với ngân sách,…
 • Phân tích công nợ, phân tích lãi lỗ, phân tích doanh thu
 • Các báo cáo theo dõi nợ vay và các khoản cho vay
 • Phân tích công nợ theo tuổi nợ
 • Báo cáo Pareto theo mặt hàng và khách hàng
 • Báo cáo cân đối thu – chi
 • Các chỉ tiêu tài chính…
Quản lý nhân sự OMEGA.HR
 • Quản lý hồ sơ nhân viên
 • Khai báo các danh mục dân tộc, tôn giáo, ngành học,..
 • Quản lý quá trình công tác, học tập, hợp đồng lao động,…
 • Quản lý tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;
 • Quản lý lịch sử tham gia BHXH, ký kết hợp đồng.
 • Cảnh báo tái ký hợp đồng.
 • Quản lý các chế độ BHXH được hưởng (ốm đau, nghỉ dưỡng, thai sản…)
 • Báo cáo phân tích thống kê đa chiều theo các thuộc tính khác nhau của người lao động
Phần mềm tiền lương OMEGA.PR
 • Quản lý hồ sơ lương
 • Chấm công
 • Tính lương, thưởng
 • Quản lý và quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Lập phiếu lương, bảng lương, đề nghị chuyển lương qua tài khoản ngân hàng
 • Báo cáo biến động lương, các khoản thu nhập theo thời gian
Quản lý mua hàng OMEGA.PO
 • Lập yêu cầu mua hàng
 • Lập kế hoạch mua hàng
 • Theo dõi lịch sử giá mua gần nhất, các bảng chào giá…
 • Phân tích các nhà cung cấp
 • Lập đơn hàng mua
 • Thiết lập và quản lý quy trình duyệt yêu cầu mua hàng và đơn hàng mua.
 • Theo dõi tiến độ nhận hàng
 • Phân tích biến động giá mua
Quản lý bán hàng OMEGA.SO
 • Thiết lập các chính sách bán hàng (chiết khấu, khuyến mãi, giá bán…) cho từng nhóm khách hàng khác nhau
 • Lập các báo giá
 • Lập đơn hàng bán
 • Theo dõi tiến độ giao hàng
 • Thiết lập và quản lý quy trình duyệt đơn hàng bán
Quản lý sản xuất OMEGA.MM
 • Lập đơn hàng sản xuất
 • Kế hoạch sản xuất tháng, theo đơn hàng, theo Hợp đồng bán hàng.
 • Theo dõi tiến độ thực hiện KHSX
 • Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Kế hoạch
 • Tổng hợp KQSX hàng ngày, tháng, quý, năm theo nhiều tiêu chí đánh giá
 • Lập lệnh sản xuất
 • Dự trù chi phí NVL cho sản xuất
 • Theo dõi năng lực máy móc thiết bị
Báo cáo tài chính hợp nhất OMEGA.CL
 • Khai báo hồ sơ công ty mẹ, công ty con
 • Thiết lập các chỉ tiêu tài chính
 • Tập hợp chỉ tiêu tài chính
 • Hạch toán điều chỉnh
 • Hợp nhất số liệu
 • Lên báo cáo tài chính hợp nhất:
 • Cân đối kế toán
 • Kết quả kinh doanh
 • Luân chuyển tiền tệ
ĐIỂM MẠNH CỦA PHẦN MỀM ERP QUẢN LÝ TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP 
 • Công nghệ tân tiến - sản phẩm được chạy trên nền của hệ điều hành Windows 32bit, Windows 64bit. Font chữ Unicode, cơ sở dữ liệu là SQL Server 2005, giao diện là công nghệ Microsoft Visual Studio .NET.
 • Giao diện đẹp và thân thiện – màn hình được thiết kế đơn giản, người dùng có thể tự định nghĩa bật tắt các mục tuỳ chọn, tự định dạng màu sắc để phù hợp với sở thích của mình.
 • Tính năng mở và mềm dẻo – người dùng có thể tùy biến chương trình phù hợp với phương thức hoạt động của mình, có thể tự mình điều chỉnh hoặc thiết lập mới các báo cáo cho riêng doanh nghiệp của mình.
 • Đa ngôn ngữ Việt – Anh – Hoa – hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP hỗ trợ đa ngôn ngữ Anh – Việt – Hoa,….
 • Đa người dùng – với một máy chủ đủ mạnh, Phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp OMEGA.ERP  không hạn chế về số lượng người sử dụng (hỗ trợ hàng trăm người dùng cùng một lúc). Ngoài ra, hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP chạy tốt trên máy đơn (chỉ có một máy) mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
 • Báo cáo phong phú, đa dạng – ngoài các báo cáo chuẩn theo quy định của Nhà nước, hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP luôn hướng tới các báo cáo quản trị toàn diện nhằm đánh giá một cách chính xác, khách quan về tình hình kinh doanh của các Doanh nghiệp

Nếu bạn đang nhân đôi nỗ lực của bạn và cố gắng để quản lý thông tin từ nhiều ứng dụng, OMEGA.ERP là một giải pháp hoàn chỉnh giúp bạn giảm thiểu những khó khăn trên, chúng tôi sẵn sàng demo phần mềm cho Quý khách hàng. Liên hệ với chúng tôi qua điện thoại  hoặc đăng ký thông tin tư vấn tại đây:

ĐĂNG KÝ NGAY

>>> Xem thêm phần mềm quản lý nhân sự tiền lương

Đào tạo và tư vấn marketing online doanh nghiệp
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake