Monday , June 21 2021
Tin hot
Home >> Kiến thức cần biết >> Một số lưu ý khi đọc báo cáo tài chính bán niên

Một số lưu ý khi đọc báo cáo tài chính bán niên

Trong bối cảnh kinh tế ngày càng khó khăn, nhiều doanh nghiệp có xu hướng tạo ra các báo cáo với các con số đẹp để làm hài lòng nhà đầu tư, chính vì vậy, nhà đầu tư cần phải lưu ý một số điều cơ bản trong việc xem, đọc các báo cáo tài chính bán niên, để có thể hiểu rõ hơn, nhận xét tình hình tài chính của doanh nghiệp. Sau đây là một vài lưu ý khi đọc báo cáo tài chính bán niên

1. So sánh về lợi nhuận của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm nay với cùng kỳ các năm trước, để xem xét có sự biến động lớn hay không, và nguyên nhân của những biến động này.

2. Cần chú ý hàng tồn kho và nợ xấu. Trong tình hình kinh tế khó khăn, sức cầu hàng hóa giảm sút, lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng cao. Hàng tồn kho nhiều, chưa có đầu ra, nguồn vốn sản xuất hạn chế nên sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp cũng bị ngưng trệ, nhiều doanh nghiệp bán được hàng nhưng không thu được tiền, làm gia tăng nợ xấu. Trong tình hình kinh doanh không thuận lợi, doanh nghiệp có thể không trích lập dự phòng đầy đủ với các khoản nợ xấu, hàng tồn kho.
Nhà đầu tư cũng cần chú ý đến doanh thu và các khoản vay để theo dõi thị phần của mình, quan tâm đến lãi suất vay của doanh nghiệp để đặt vào sự so sánh với tăng giảm của doanh thu và nợ phải thu.

3. Nhà đầu tư cần xem xét kỹ những trường hợp doanh nghiệp ghi nhận lãi, nhưng lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh âm.

4. Nhà đầu tư cần xem xét kỹ thuyết minh về chính sách kế toán, tìm hiểu về nguyên nhân cũng như tác động của việc thay đổi của chính sách kế toán (nếu có) của doanh nghiệp đối với con số chi phí, doanh thu, lợi nhuận. Nếu thay đổi do chính sách lương, thưởng thì không sao, nhưng nếu do bất đồng trong quan điểm về tuân thủ chuẩn mực kế toán, tài chính thì đây là vấn đề cần lưu tâm.

5. Nhà đầu tư cũng nên xem xét công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính có uy tín trên thị trường hay không, kinh nghiệm và đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên thực hiện soát xét báo cáo, từ đó nhà đầu tư cũng sẽ đánh giá được phần nào độ tin cậy của báo cáo tài chính.

Đào tạo và tư vấn marketing online doanh nghiệp
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake