Thursday , May 23 2019
Tin hot
Home >> Kiến thức kế toán (page 2)

Kiến thức kế toán

Hướng dẫn tính thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu

thue thu nhap doanh nghiep

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 97/KĐI-LĐTBXH ngày 4/7/2013 và công văn số 62/KĐI-LĐTBXH ngày 22/4/2013 của Trung tâm Kiểm định Ktat Khu vực I (Trung tâm) về việc tính thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu, ngày 29/7/2013, Tổng cục Thuế có công văn 2396/TCT-CS hướng dẫn như sau: Ngày 29/4/2008, Bộ Tài chính đã ... Read More »

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/07/2013

thue thu nhap ca nhan

Trong đó: 1. Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ các khoản sau: – Các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc và các khoản bảo ... Read More »

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake