Wednesday , September 27 2023
Tin hot
Home >> Kiến thức kế toán

Kiến thức kế toán

Lợi ích của phần mềm kế toán giá rẻ GAMA.SMB

phan mem ke toan gia re

Với đội ngũ kinh nghiệm lành nghề giỏi về công nghệ, am hiểu sâu sắc lĩnh vực kế toán, công ty Omega đã cho ra đời sản phẩm Phần mềm kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB (gọi tắc là GAMA) nhằm mục đích tinh học hóa nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp. Phần mềm kế toán giả rẻ GAMA hướng ... Read More »

Hình thức trả lương theo sản phẩm

tra-luong-theo-san-pham

Hình thức trả lương theo sản phẩm là hình thức trả lương căn cứ vào số lượng và chất lượng sản phẩm hoàn thành. Đây là hình thức trả lương được áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sản xuất chế tạo sản phẩm. Tiền lương mà người lao động nhận được tính theo ... Read More »

Báo cáo tài chính là gì?

-bao-cao-tai-chinh-la-gi

Báo cáo tài chính được dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán và được lập theo chuẩn mực kế toán quy định Nếu đơn vị kế toán thuộc dạng hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có ... Read More »

Khái niệm, tiêu chuẩn và nguyên tắc Quản lý tài sản cố định

tai san co dinh

I/ Khái niệm TSCĐ - Tài sản cố định hữu hình: là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như nhà cửa, vật kiến trúc, ... Read More »

Cách lập hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng

hoa don

Hướng dẫn cách lập viết hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng. 1. Nguyên tắc lập hoá đơn a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư 153/2010/TT-BTC b) Người bán phải lập hóa đơn khi ... Read More »

Giá vốn và giá thành khác nhau như thế nào?

gia von gia thanh

Trong kế toán, giá thành chính là giá nhập kho của thành phẩm, bán thành phẩm được DN sản xuất, giá thành chỉ có ở các doanh nghiệp sản xuất. Giá thành có nguồn gốc từ số liệu tập hợp chi phí phát sinh của TK chi phí 621, 622 và 627 trong kỳ và được kết chuyển vào TK ... Read More »

Khấu hao theo sản lượng

Tai-san-co-dinh

Khái niệm: Là phương pháp mà số khấu hao phải trích hàng năm của TSCĐ được tính theo sản lượng thiết kế của TSCĐ đó. Nội dung: – Căn cứ vào hồ sơ kinh tế – kỹ thuật của tài sản cố định, doanh nghiệp xác định tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết ... Read More »

Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

bao cao hoat dong kinh doanh

Đối với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Nguồn gốc số liệu để lập báo cáo: + Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ trước. + Căn cứ vào sổ kế toán trong kỳ các tài khoản từ loại 5 đến loại 9. >>> Xem thêm: phần mềm kế toán doanh nghiệp Nội dung ... Read More »

Sửa đổi, bổ sung của Luật thuế TNDN

thue-thu-nhap-doanhnghep

Ngày 19/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (Luật số 32/2013/QH13). Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 (trừ một số quy định có hiệu lực từ ngày 01/07/2013). Những sửa đổi, bổ sung của Luật thuế TNDN lần này không chỉ ... Read More »

Hạch toán kế toán tài khoản phải thu nội bộ

phai thu noi bo 136

I. Hạch toán ở đơn vị cấp dưới 1. Khi đơn vị cấp dưới nhận được vốn do Tổng công ty, công ty giao xuống, ghi: Nợ các TK 111, 112,. . . Read More »

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake