Wednesday , September 27 2023
Tin hot
Home >> Khách hàng >> Khách sạn Yasaka Sài Gòn – Nha Trang

Khách sạn Yasaka Sài Gòn – Nha Trang

Khách sạn Yasaka Sài Gòn – Nha Trang đã sử dụng phần mềm ERP quản lý tổng thể doanh nghiệp  của Công ty Omega

logo Yasaka

Lĩnh vực hoạt động: Chuyên về kinh doanh khách sạn, nhà hàng..

Địa chỉ:  18 Trần Phú, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Website:  yasanhatrang.com

Đào tạo và tư vấn marketing online doanh nghiệp
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake