Monday , June 21 2021
Tin hot
Home >> Kiến thức cần biết >> Hệ thống phản hồi thông tin trong chuỗi cung ứng

Hệ thống phản hồi thông tin trong chuỗi cung ứng

HỆ THỐNG THÔNG TIN LÀ GÌ?

Hệ thống thông tin là một hệ thống bao gồm các yếu tố có quan hệ với nhau cùng làm nhiệm vụ thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin và dữ liệu và cung cấp một cơ chế phản hồi để đạt được một mục tiêu định trước.
Các tổ chức có thể sử dụng các hệ thống thông tin với nhiều mục đích khác nhau. Trong việc quản trị nội bộ, hệ thống thông tin sẽ giúp đạt được sự thông hiểu nội bộ, thống nhất hành động, duy trì sức mạnh của tổ chức, đạt được lợi thế cạnh tranh.
Với bên ngoài, hệ thống thông tin giúp nắm bắt được nhiều thông tin về khách hàng hơn hoặc cải tiến dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh, tạo đà cho phát triển.

CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN
Tất cả hệ thống thông tin bao gồm công nghệ thực hiện ba chức năng chính: thu thập số liệu và truyền đạt thông tin; lưu trữ và truy xuất số liệu; thao tác trên dữ liệu và báo cáo. Những hệ thống thông tin khác nhau có nhiều cách kết hợp các nguồn lực khác nhau trong phạm vi ba chức năng này.

Thu thập số liệu và truyền đạt số liệu
Phạm vi của chức năng đầu tiên bao gồm các hệ thống và công nghệ có thể tạo ra mạng lưới thu thập và truyền đạt dữ liệu tốc độ cao như sau:

 • Mạng Internet
 • Dải băng thông rộng – Broadband
 • Trao đổi dữ liệu điện tử – EDI (Electonic Data Interchange)
 • Kết nối bằng ngôn ngữ mở rộng – XML (Extensible Markup Language)

Lưu trữ và truy xuất dữ liệu
Hoạt động này được thực hiện bởi công nghệ cơ sở dữ liệu (CSDL). CSDL là một tập hợp các dữ liệu có tổ chức được lưu trữ trong một định dạng điện tử.
Một CSDL là một mô hình các quy trình kinh doanh phục vụ cho việc thu thập và lưu trữ dữ liệu. Việc thiết kế mô hình cho từng CSDL phải đạt được sự cân bằng giữa dữ liệu tổng hợp ở mức độ cao tại một cực điểm và dữ liệu chi tiết tỉ mỉ tại một cực khác.

Thao tác trên dữ liệu và báo cáo
Hệ thống thông tin chứa các quy trình xử lý logic cần thiết cho các quy trình kinh doanh được hỗ trợ. Chopra và Meindl định nghĩa một số khái niệm về hệ thống hỗ trợ các quy trình của chuỗi cung ứng:

 • Quản trị nguồn lực doanh nghiệp (phần mềm ERP)
 • Hệ thống thu mua
 • Hệ thống hoạch định và điều độ nâng cao (APS)
 • Hệ thống hoạch định vận tải
 • Hoạch định nhu cầu
 • Quản trị Quan hệ Khách hàng (CRM) và Chương trình Bán hàng tự động (SFA)
 • Quản trị chuỗi cung ứng (SCM)
 • Hệ thống quản trị lưu kho
 • Hệ thống điều hành sản xuất (MES)
 • Hệ thống lập biểu chuyên chở
 • Hệ thống quản trị kho hàng

CÁC THÀNH PHẦN CẤU THÀNH CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN
Hệ thống thông tin thông thường được cấu thành bởi:

 • Các phần cứng
 • Gồm các thiết bị/phương tiện kỹ thuật dùng để xử lý/lưu trữ thông tin. Trong đó chủ yếu là máy tính, các thiết bị ngoại vi dùng để lưu trữ và nhập vào/xuất ra dữ liệu.
 • Phần mềm
 • Gồm các chương trình máy tính, các phần mềm hệ thống, các phần mềm chuyên dụng, thủ tục dành cho người sử dụng.
 • Các hệ mạng: để truyền dữ liệu.
 • Dữ liệu
 • Con người trong hệ thống thông tin
Đào tạo và tư vấn marketing online doanh nghiệp
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake