Monday , June 21 2021
Tin hot
Home >> Kiến thức cần biết >> Các hệ thống phần mềm hỗ trợ chuỗi cung ứng

Các hệ thống phần mềm hỗ trợ chuỗi cung ứng

Một số khái niệm về hệ thống thông tin hỗ trợ chuỗi cung ứng:

 • Phần mềm ERP quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
 • Hệ thống thu mua
 • Hệ thống hoạch định và điều độ nâng cao (APS)
 • Hệ thống hoạch định vận tải (TPS)
 • Hoạch định nhu cầu
 • Quản trị Quan hệ Khách hàng (CRM)
 •  Bán hàng tự động (SFA)
 • Quản trị chuỗi cung ứng (SCM)
 • Hệ thống quản lý tồn kho
 • Hệ thống điều hành sản xuất (MES)
 • Hệ thống điều độ vận tải (TSS)
 • Hệ thống quản trị kho hàng (WMS)
So sánh việc thu thập thông tin qua 2 kênh MT và GT

Thu thập thông tin qua kênh MT – hệ thống bán hàng lớn, tập trung và có mô hình quản lý hiện đại
Đối với kênh MT có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin thì việc thu thập các số liệu về hàng tồn kho, số lượng hàng thực bán sẽ dễ dàng hơn. Cụ thể là chúng ta sẽ thuận lợi hơn trong việc thực hiện các công việc sau:

 • Quản lý được lượng hàng bán ra, lượng hàng tồn
 • Theo dõi doanh thu và các mã hàng bán được
 • Đối chiếu doanh thu với hàng hoá bán ra, kiểm tra tính xác thực của nhân viên bán hàng
 • Quản lý được hàng tồn hằng tuần, nắm được tổng tồn và số tồn từng mã của từng siêu thị
 • Quản lý được số lượng hàng hư hỏng, hạn chế hàng hỏng, bảo quản các mã hàng dể mất phụ liệu
 • Cập nhật thông tin các mã hàng bán mạnh và các mã hàng bán chậm tại nơi mình phụ trách
 • Lên kế hoạch đổi hàng và đặt hàng mới
 • Theo dõi về thông tin sản phẩm mới: sản phẩm, chất liệu, màu sắc và kiểu dáng dựa trên ý kiến của khách hàng

Thu thập thông tin qua kênh GT-hệ thống bán hàng truyền thống và không tập trung như chợ, đại lý, cửa hàng
Việc thu thập các số liệu về hàng tồn kho, số lượng hàng thực bán trong kênh GT sẽ có chút khó khăn hơn.Thông tin có nhiều sai lệch và có thể bị bóp méo qua các hình thức kinh doanh như: kê khống, tích trữ trước thời vụ, mua hàng theo hiệu ứng kích thích… Việc thu thập thông tin trong kênh này cũng có nhiều cách như:

 • Thuê mướn một công ty bên ngoài làm việc này
 • Dựa trên số liệu quá khứ để tự dự đoán
 • Thu thập qua nhân viên Sale: qua đơn đặt hàng
 • Thu thập qua nhân viên PG, PB của chính công ty
Đào tạo và tư vấn marketing online doanh nghiệp
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake